ELT512


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ ELT512 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 86 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin bütünleşik dil öğretimi yöntemini kullanarak ana ve alt dil becerilerini kazandırmaya yönelik nasıl ders planı, etkinlik ve ödev hazırlamaları gerektiğini göstermek ve uygulatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öğrenciler tüm ana dil becerileri ile alt becerileri bütünleşik olarak nasıl öğretmeleri gerektiği konusunu kuramsal olarak incelerler. Bütünleşik dil öğretiminin temelleri ve ilgili terminoloji öğrencilerle tartışılarak tanıtılır. İkinci kısım ise öğrencilerin otonomi kazandırmak ve arttırabilmek için sınıfta hangi stratejileri hangi etkinliklerle işleyebileceklerini uygulamalı olarak hazırlamalarını ve kullanmalarını kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Bütünleşik dil öğretimi yöntemi ile ders planı hazırlamak; ÖÇ-2 Ana beceriler yoluyla alt becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlamak; ÖÇ-3 Stratejileri öğretmek ve geliştirmek için etkinlikler hazırlamak; ÖÇ-4 5E Modelinin ilkelerini ders planına uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ayrık ve bütünleşik yaklaşımlar
3. Hafta Konuşkan Yaklşım ve Yapısalcılık
4. Hafta Örnek ders planları
5. Hafta Yenilikçi ve üretici yetenekler; Strateji eğitimi
6. Hafta Dinleme(Teori)
7. Hafta Dinleme (Faaliyet ve görevler)
8. Hafta Arasınav Haftası – Ders yok
9. Hafta Okuma (Teori)
10. Hafta Okuma (Faaliyet ve görevler)
11. Hafta Konuşma ve yazma (Teori)
12. Hafta Konuşma (Faaliyet ve görevler)
13. Hafta Yazma (Faaliyet ve görevler)
14. Hafta Ders değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brown, H.D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall Regents. Brown, H. D. 2000. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. 2nd ed. White Plains, NY: Longman. Burns, Anne and Richards, Jack. 2011. Tips for Teaching Listening: A Practical Approach. NY: Pearson Longman. Celce-Murcia, M., ed. 2001. Teaching English as a second or foreign language. 3rd ed. Boston: Heinle & Heinle. Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: CUP. Deller, S. and Price, C. 2007. Teaching Other Subjects Through English (CLIL). Oxford University Press. Harmer, Jeremy. 2004. How to Teach Writing. NY: Pearson Longman. http://www.nclrc.org/essentials/reading/reindex.htm http://www.nclrc.org/essentials/listening/liindex.htm http://www.nclrc.org/essentials/speaking/spindex.htm Mikulecky, Beatrice S. 2011. A Short Course in Teaching Reading: Practical Techniques for Building Reading Power. NY: Pearson Longman. Willis, Dave and Willis, Jane. 2007. Doing Task-Based Teaching. Oxford University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

2

2

3

3

PY2

2

3

3

2

PY3

2

3

3

2

PY4

1

2

2

1

PY5

2

2

3

2

PY6

2

2

2

2

PY7

2

3

2

3

PY8

2

2

2

2

PY9

2

1

1

1

PY10

3

3

2

2

PY11

4

2

3

2

PY12

3

3

1

1

PY13

2

1

1

1

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla