ELT514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME ELT514 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
86 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerini teori ve vakalar yoluyla mevcut dil programı değerlendirme anlayışları ile donatmak ve değerlendirme süreçlerinde değerlendirmelerinde ve araştırmalarında onlara yardımcı olacak değerlendirme tasarımı ve karar çerçevelerini oluşturmak.
Dersin İçeriği Yabancı dil programı değerlendirmesinde değerlendirme amaçları, katılımcılar ve paydaşlarla ilgili zorluklar; değerlendirme kriterleri; veri; ve program yönetiminde değerlendirmenin rolü. Dil programı değerlendirmesini bilgilendiren değerlendirme teorisindeki gelişmeler. Sonuçların ölçülmesine alternatif olarak önerilen perspektifler. Dil programı değerlendirmesinin özel bağlamının incelenmesi. Politika bağlamında öğretmenlerin İngilizce öğretim becerilerinin ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi. Dil eğitimi politikasının geliştirilmesinde pilot programların değerlendirmeleri. Yüksek öğretimde değerlendirme uygulamalarının incelenmesi. Yabancı dil yeterliliğini değerlendirmek için değerlendirme çerçevelerinin incelenmesi. Yabancı dil programı değerlendirmesinde paylar, paydaşlık ve paydaşlar. Büyük ölçekli, öğretmen liderliğindeki ve yönetim liderliğindeki değerlendirmelerin tasarlanması ve uygulanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Teori odaklı ve pratik bir yabancı dil programı değerlendirme anlayışına sahip olur; 2. Yabancı dil eğitim programlarının değerlendirilmesinde geliştirilecek ve uygulanacak çeşitli araştırma yöntemleri hakkında donanıma sahip olur; ve 3. Bağlama özgü yabancı dil programı değerlendirmelerini gerçekleştirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kellaghan, T., Stufflebeam, D. L., & Wingate, L. A. (2003). International handbook of educational evaluation. Springer Netherlands Kiely, R., & Rea-Dickins, P. (2005). Program evaluation in language education. New York Palgrave Macmillan.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi