ELT515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AKADEMİK SÖYLEM ELT515 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
86 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler akademik söylemle ilgili yaklaşımlar, modeller ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği Akademik söylemle ilgili yaklaşımlar, modeller ve uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Akademik söylemle ilgili yaklaşımlar, modeller ve uygulamalar hakkında genel bilgi Akademik söylemin yazılı ve sözlü türleri hakkında bilgi Araştırma makalesinin yapısı hakkında bilgi IMRAD ve CARS modellerinin uygulanması Meta-söylem unsurlarının kullanım becerileri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Laura Alba-Juez. (2009). Perspectives on discourse analysis: theory and practice. Cambridge Scholars Publishing. 2. Rasinger, Sebastian M. (2008). Quantitative research in linguistics: an introduction. Bloomsbury Academic. 3. Hua, Zhu. (2011). The language and intercultural communication reader. Taylor & Francis.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi