ELT504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL DEĞ. VE GELİŞTİRME ELT504 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersin amacı yabancı dil öğretiminde kullanılan ders malzemelerini tanıtmak, bu malzemelerin nasıl değerlendirildiğini ve geliştirildiğini vurgulamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders yabancı dil öğretiminde kullanılan ders malzemeleri hakkındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Adayların ders malzemelerini tanıma ÖÇ-2 Adayların ders malzemelerini seçerken dikkat etmeleri gereken ölçütleri tanıma ve kullanma ÖÇ-3 Adayların ders malzemelerinin yeterli olmadığı durumlarda bir adaptasyon yapabilme ÖÇ-4 Adayların ders malzemesi olmadığı durumlarda malzeme geliştirebilme ÖÇ-5 Adayların özellikle ders kitabı seçerken hangi ölçütleri nasıl kullanacaklarını kavrama ÖÇ-6 Adayların yabancı dil öğretiminde teknolojiyi kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kurs Tasarımı: Genel İlkeler ve Türkiye'deki Farklı İngilizce Öğretimi Programları
2. Hafta İhtiyaç Analizi: İhtiyaç Analizi Yapmanın Önemi ve İhtiyaç Analizi Araçları
3. Hafta Amaçlar ve Hedefler
4. Hafta Müfredat Tasarımı: Müfredat Türleri
5. Hafta Materyal Tasarımı
6. Hafta Dil Öğretim Materyalleri Nelerdir?
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Materyallerin Değerlendirilmesi
9. Hafta Materyal Seçimi
10. Hafta Materyallerin Uyarlanması
11. Hafta Materyallerin Geliştirilmesi
12. Hafta Teknoloji ve Dil Öğretimi
13. Hafta Öğretim ve Değerlendirme
14. Hafta Kursun Değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Olshtain and Dubin. 2000. Course Design. Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

3

1

1

2

1

2

PY2

2

2

2

3

2

2

PY3

2

2

2

2

3

1

PY4

2

1

3

2

2

2

PY5

3

3

3

1

1

3

PY6

3

2

2

2

2

1

PY7

3

2

2

1

2

1

PY8

2

3

3

1

2

1

PY9

3

1

2

1

2

2

PY10

2

2

2

2

3

3

PY11

5

4

5

5

4

5

PY12

4

5

5

5

5

5

PY13

2

1

2

3

2

3

 

1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla