ELT530


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÖNEM PROJESİ ELT530 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
- 3 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Enstitü ve akademik yazım kurallarına uygun olarak katılımcı başarılı bir tez/çalışma teklifi hazırlamalı, tez danışmanını belirlemeli ve geliştirilen çalışmanın yazılı ve sözlü sunumunu yapmalıdır.
Dersin İçeriği Ders katılımcının ilgi duyduğu alanda okumalar yaparak yüksek lisans tez önerisini doğru şekilde hazırlaması; geliştirilen çalışmanın yazılı ve sözlü sunumunu içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Katılımcılar, alanda ilgi duydukları ve araştırma yapabilecekleri konuları saptama becerisi edinirler. 2. İlgi duydukları ve saptadıkları konuların uygulanabilirlik analizlerini yapma becerisini geliştirirler. 3. İlgi duyulan ve saptanan konuyu daraltma yeteneğini geliştirirler. 4. Saptanan konuda alan araştırması yapma becerisini geliştirirler. 5. Araştırma planlama becerisini geliştirirler. 6. Planlanan çalışmayı sunma becerisini geliştirirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Katılımcının dönem projesi konusu hakkındaki tüm kitap ve makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi