ELT513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ELT513 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 86 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu kurs, hem teorik hem de pratik açıdan İngilizcenin genç öğrencilere (TEYL) yabancı dil olarak öğretilmesine odaklanmaktadır. Kurs, genç öğrencilere (YL'ler) İngilizce öğretiminin arka planını ve gelişimini incelemeyi; YL'lerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini inceler; çocukların dilleri nasıl öğrendiklerini incelemek; YL'lere İngilizce öğretmek için dil analizi yaklaşımlarını gözden geçirmek; YL'leri öğretmek için kullanılan sınıf yönetimi stratejilerini, metodolojisini, kaynakları ve materyalleri incelemek; YL'ler ile kullanılan değerlendirme ve değerlendirme yöntemlerini gözden geçirmek, ilköğretimde verilmeye başlanan yabancı dil (İngilizce) derslerini gerektiği durumlarda alana özgü yöntem bilgi, beceri ve farkındalıklar doğrultusunda verebilmesini; bu doğrultuda öğretim alanlarında daha gelişmiş öğretmen adayları yetiştirmeye katkı sunmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Yabancı dil olarak İngilizce'nin küresel konumu ve bu konumdan kaynaklanan İngilizce öğretimi gereksinimleri; bu gereksinimler doğrultusunda biçimlenen ilköğretim düzeyinde İngilizce öğretiminin temel amaç ve ilkeleri; ve çocuklara yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin kuram ve uygulamaya yönelik temel öğeleri bu dersin içeriğini oluşturacaktır. Haftalık dersler, bu içerikten başlıklar üzerine yapılandırılacaktır. Giriş: YL öğretiminin arka planı; Çocuklar nasıl öğrenir; YL'lerin öğretilmesiyle ilgili öğrenme teorisi; YL'lerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri; YL'leri öğretmek için öncelikler ve etkileri; YL'leri öğretmek için materyal ve etkinlik tasarlama; YL'ler ile dil sunma ve uygulama: Dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı öğretmek; Eğlencenin, oyunların, hikayelerin, şarkıların, tekerlemelerin ve dramanın rolü; YL'ler için hata düzeltme; YL'lerin değerlendirilmesiyle ilgili sorunlar ve yaklaşımlar; Sınıf Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Çocukların farklı yabancı dil öğrenme ortamlarını inceleme, Çocukların yabancı dil öğrenim süreçlerinde farklı dil becerilerini destekleyecek etkinliklerin oluşturulması konusunda bilgi edinme ve bu bilgiyi kullanarak ders içi kullanım için materyal ve etkinlikler hazırlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Slatterly, M. & Willis, J. 2001. İlkokul öğretmenleri için İngilizce: Aktiviteler ve sınıf dili el kitabı. Oxford: Oxford University Press Cameron, L. 2001. Genç Öğrencilere Dil Öğretimi. Cambridge: Kupa. Vale, D. ve A. Feunteun. 1995. Çocuklara İngilizce Öğretimi: Çocuklara İngilizce öğretmenleri için bir eğitim kursu. New York: Cambridge University Press. . Brewster, J. & Ellis G. 2002. Birincil İngilizce öğretmeninin kılavuzu (Yeni Baskı). Penguen. Scott, WA ve LH Ytreberg. 1990. Çocuklara İngilizce öğretmek. New York: Longman. McKay, P. 2006. Genç Dil Öğrenenlerin Değerlendirilmesi. Cambridge: Kupa. Ders öğretmeni tarafından sağlanacak ek makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi