ELT510


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ELT510 İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 86 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Faranak ABBASZAD TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, dil öğreniminde, özelliklede ikinci dil öğreniminde temel oluşturan bilgileri ele almayı hedeflemektedir. Konular test hazırlama, uygulama ve değerlendirme ile ilgilidir. Bunlara ek olarak, temel ölçme kavramları, dil sınavlarının özellikleri, bu testlerin değerlendirilmesi ve bu süreçlerin geliştirilmesi ele alınacaktır. Bu derslerde günümüzde kullanılan dil sınavları tartışılarak öğrenim sistemimizdeki yeri araştırılacaktır.
Dersin İçeriği (a) Dil ölçme ve değerlendirmeleriyle ilgili önemli kavram ve konuları anlama (b) Okullarda kullanılan değerlendirme sistemlerini yorumlama değerlendirme ve dönüt verme (c) Yerel ve ulusal alanlarda kullanılan dil sunavları konusunda bilinçlendirme (d) To enhance participants’ understanding of major issues and concepts in language testing and assessment theory and practices
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 öğretim ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi belirleyebilme ÖÇ-2 ölçme değerlendirme tekniklerini yorumlayabilmek ÖÇ-3 değerlendirmenin temel amaçlarını ve türlerini anlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brown, H. Douglas.. Language assessment, Principles and Classroom Practices. Pearson Education Inc, 2004. Weir, Cyril J. Communicative Language Testing. Prentice Hall Int. Inc. Education Limited, 1990.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

3

3

3

2

3

PY2

1

1

1

1

2

PY3

3

3

3

2

3

PY4

5

5

5

5

5

PY5

3

3

3

2

3

PY6

1

2

2

1

1

PY7

2

2

2

1

1

PY8

3

3

3

3

3

PY9

1

1

2

2

1

PY10

2

2

1

1

2

PY11

3

3

3

3

3

PY12

5

5

5

5

5

PY13

3

3

3

3

3

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla