TLB215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ II TLB215 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 28 80 150 4 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Mikroorganizmaların gelişimi, gelişmeye ekti eden faktörler ve kontrolü, Mikroorganizmaların beslenme ve üreme çeşitliliği, buna bağlı olarak besi ortamlarının hazırlanması ve bakteri üretimi ile değerlendirme ile küf ve mayaların morfolojileri ve patojenite ile virulans konularında bilgi düzeyini artırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içerinde; mikroorganizmaların yaşam alanları, laboratuvarda üretim teknikleri, boyama yöntemleri ve mikroorganizmaların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: Mikroorganizmaların gelişimini bilir ÖÇ2: Mikroorganizmaların beslenme çeşitlerini bilir. ÖÇ3: Mikroorganizmaların üreme çeşitliliğini bilir. ÖÇ4: Besiyeri hazırlığını ve besiyeri çeşitliliğini bilir. ÖÇ5: Mikrobiyolojik preparat hazırlığını bilir. ÖÇ6: Küf ve maya morfolojisini bilir. ÖÇ7: Patojenite ve virulans hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizmaların gelişimi
2. Hafta Mikroorganizmaların beslenme tipleri
3. Hafta Mikrobiyal gelişmenin kontrolü
4. Hafta Mikroorganizmaların çoğalması
5. Hafta Mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmalarda madde değişimi
6. Hafta Mikrobiyal ekoloji ve mikroorganizmalardaki kalıtsal değişim
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Besiyeri çeşitleri, besiyeri hazırlaması
9. Hafta Boyama yöntemleri
10. Hafta Mikrobiyolojik sayım yöntemleri
11. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlığı
12. Hafta Küf ve maya morfolojisi
13. Hafta Patojenite –virulans; hastalık oluşumu
14. Hafta Patojenite –virulans ; endo-ekzo toksinler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar SIMON BARKER, CAROLINE GRIFFITHS, JANE NICKLIN; MİKROBİYOLOJİ, NOBEL YAYINEVİ;2013 Prof.Dr. Selma GÜVEN, Yrd.Doç.Dr. Nükhet N. DEMİREL ZORBA; GENEL MİKROBİYOLOJİ VE LABORATUVAR KLAVUZU; NOBEL YAYINEVİ;2013
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

4

5

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ2

4

3

4

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ3

4

3

4

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ4

4

3

4

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ5

4

3

4

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ6

4

3

3

5

5

4

4

3

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

ÖÇ7

4

3

3

5

5

4

4

5

3

5

3

0

4

5

4

5

4

5

4

4

2

4

4

1

4

5

0

4

4

3

2

3

2

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek