TLB215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ III TLB215 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 94 150 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji bilimi, çalışma alanları, mikroorganizmalar, uygun örnek alımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu dersin içerinde; mikroorganizmaların yaşam alanları, laboratuvarda üretim teknikleri, saf kültür teknikleri, boyama yöntemleri ve mikroorganizmaların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Besi yeri çeşitlerini bilir 2. Saf kültür elde etmeyi bilir 3. Boyama yöntemlerini öğrenir 4. Anaerobik kültür tekniklerini öğrenir 5. Mikrobiyolojik sayım yöntemlerini bilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizmalarda madde değişimi
2. Hafta Mikoorganizmaların gelişmesi,
3. Hafta Mikrobiyal gelişmenin kontrolü (mikrobiyal kontrolü etkileyen faktörler, mikrobiyal kontrolde etki şekilleri, mikrobiyal kontrolde fiziksel yöntemler)
4. Hafta Mikrobiyal kontrolde kimyasal ajanlar, antibiyotikler
5. Hafta Çevremizdeki mikroorganizmalar, koloni özellikleri
6. Hafta Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan aletler, mikroorganizmaların sınıflandırılması
7. Hafta Besiyerleri çeşitleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Saf kültür teknikleri
10. Hafta Bakterilerin boyanması (basit boyama, gram boyama, negatif boyama), sporların boyanması, kapsül boyaması
11. Hafta Mikrobiyolojik sayım yöntemleri (dökme plak yöntemi, yayma plak yöntemi, çoklu tüp yöntemi), mikroorganizmaların sayılarının hesaplanması
12. Hafta Membran filtrasyon yöntemleri, mikroorganizmaların sayılarının hesaplanması
13. Hafta Aydınlık alan, karanlık alan, faz kontras, flüoresans, elektron ve diferansiyal interferans kontrast mikroskobu, mikroskop kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, mikroorganizmaların boyutlarının ölçümü
14. Hafta Küf ve mayaların morfolojileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

3

5

1

5

3

3

5

4

2

ÖÇ2

---

5

1

5

3

3

5

4

2

ÖÇ3

3

5

4

5

3

3

5

4

2

ÖÇ4

1

5

3

5

3

3

5

4

2

ÖÇ5

1

5

5

2

3

2

3

4

1