TLB215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ III 215 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 28 20 30 30 150 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji, mikropları ve "mikro" boyutundaki organizmaları inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Mikrobiyoloji bakteriler, virüsler, algler vb. canlıların incelenmesini içerir.
Dersin İçeriği Üreyen bakteriyi identifiye etme, antibiyotik duyarlılık testi yapma, mikobakteriyolojik ve mikoloji analizler yapma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Mikrobiyolojik preparat hazırlamak 2. Alınan örneklerin kültür ortamına ekimini yapabilmek 3. Üreyen bakteriyi identifiye etmek 4. Antibiyotik duyarlılık testini uygulayabilmek 5. Laboratuvar tanı kriterlerini kullanarak mikroorganizmaları tanımlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Gram pozitif kokları identifiye etme
2. Hafta Gram negatif kokları identifiye etme
3. Hafta Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma
4. Hafta Gram pozitif sporsuz basillerin laboratuar tanısını yapma
5. Hafta Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma
6. Hafta Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma
7. Hafta Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma
10. Hafta Non fermenterlerin laboratuar tanısını yapma
11. Hafta Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma
12. Hafta Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma
13. Hafta Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma
14. Hafta Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

3

5

1

5

3

3

5

4

2

ÖÇ2

---

5

1

5

3

3

5

4

2

ÖÇ3

3

5

4

5

3

3

5

4

2

ÖÇ4

1

5

3

5

3

3

5

4

2

ÖÇ5

1

5

5

2

3

2

3

4

1