TLB209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PARAZİTOLOJİ TLB209 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 42 40 120 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Parazit- konak ilişkisini ile parazit yaşam şekilleri incelenir. Parazitlerin insana bulaşım şekilleri ve tanı koyma ile tedavi aşamalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Dünya üzerinde yayılım gösteren parazitlerin yaşam şekilleri ( larvadan ergin döneme geçişteki formlar) tek tek ele alınarak insanda yaptığı hastalıklar incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Parazitolojik kavramların öğrenilmesi 2. Parazit ile konak ilişkilerinin öğrenilmesi 3. Parazitlerin yaptığı hastalıkların öğrenilmesi 4. Bulaşım yolları ve tanı çalışmalarının öğrenilmesi 5. Tedavi şekillerinin ve korunma yollarının öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Parazitoloji ve tarihçesi. Parazitolojide kullanılan terimler
2. Hafta Protozoonların genel özellikleri ve türleri
3. Hafta Protozoonların genel özellikleri ve türleri
4. Hafta Helmintlerin genel özellikleri ve türleri
5. Hafta Trematodlar
6. Hafta Cestodlar
7. Hafta Nematodlar
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Artropodların genel özellikleri ve türleri
10. Hafta Sert ve yumuşak keneler, İnsan uyuz akarı
11. Hafta Hamamböcekleri
12. Hafta İnsan baş biti, Pire ve Tahtakurusu
13. Hafta Parazitik hastalıkların İmmünolojik ve serolojik laboartuvar tanı testleri bunların yorumu ve mikrobiolojideki kullanıldığı alanlar
14. Hafta Tedavi ve genel korunma yollarına bakış
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

4

5

3

1

4

5

1

 

 

4

 

 

3

4

ÖÇ2

3

5

3

4

2

3

4

2

 

 

3

 

 

4

5

ÖÇ3

4

3

2

5

4

3

3

3

 

 

2

 

 

2

5

ÖÇ4

5

4

4

3

5

3

3

2

 

 

3

 

 

5

4

ÖÇ5

2

5

1

4

3

4

2

2

 

 

3

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek