TLB209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PARAZİTOLOJİ TLB209 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 42 40 120 2 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, tıbbi parazitoloji ile ilgili konuların, etken mikroorganizmaların öğretilmesi, yaptıkları tıbbi hastalıklara yaklaşımda temel bilgiler ile klinik bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bu etkenlerin laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testler hakkında eğitim verilmesini amaçlar. Meslek hayatında mikrobiyoloji laboaratuvarında yapılan paraziter test tekniklerinin mikroskopik incelemelerinin gösterilmesi ve bu testlerin yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken işlemlerin kavratılması ve hasta örneklerinin neler olabileceği kapsamında genel ve özel bilgiler verir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Tıbbi olarak önemli parazitleri ve yaptıkları hastalıkları öğrenir ÖÇ-2) Bu parazitlerin yaptığı hastalıklar ile klinik bulgular ve immün sistem arasındaki ilişkileri öğrenir ÖÇ-3) Tıbbi paraziter enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı nasıl konulduğu hakıkında bilgi edinir ÖÇ-4) Bu mikrobiyal ajanlara karşı korunmada immün sistemin yerini, önemini ve nasıl çalıştığını ve hangi testlerin yapıldığını öğrenir ÖÇ-5) Tıbbi parazitlere mikrobiyolojik tanısal yaklaşımda kullanılan laboratuvar testlerini, nasıl yapıldığını ve mikroskobik tanısının nasıl olduğunu öğrenir ve uygulama yapabilecek beceriyi kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Parazitolji hakkında genel bilgi ve sınıflandırma
2. Hafta Mikrobiyoloji laboratuvarı için önemli parazitler ve hastalıkları
3. Hafta Trematodlar genel özelllikleri ve türleri
4. Hafta Cestodlar genel özellikleri ve türleri
5. Hafta Nematodlar genel özellikleri ve türleri
6. Hafta Kan ve doku parazitlerinin laboratuvar tanıları
7. Hafta Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen gaita vb. örneklerin paraziter enfeksiyonlar yönünden incelenmsi
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Flayazis etkenleri ve laboratuvar tanısı
10. Hafta Ekinokok türleri yaptığı hastalıklar ve laboratuvar tanısı
11. Hafta Tokzoplasmozis ve tanısı
12. Hafta Parazitik hastalıkların İmmünolojik ve serolojik laboartuvar tanı testleri bunların yorumu ve mikrobiolojideki kullanıldığı alanlar
13. Hafta Kan yoluyla bulaşan paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi ve mikrobiyolojik tanısı yöntemleri
14. Hafta Solunum yoluyla bulaşabilen paraziter hastalıklar ve mikrobiyolojik tanısı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

4

5

3

1

4

5

1

 

 

4

 

 

3

4

ÖÇ2

3

5

3

4

2

3

4

2

 

 

3

 

 

4

5

ÖÇ3

4

3

2

5

4

3

3

3

 

 

2

 

 

2

5

ÖÇ4

5

4

4

3

5

3

3

2

 

 

3

 

 

5

4

ÖÇ5

2

5

1

4

3

4

2

2

 

 

3

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek