TLB109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ 1 TLB109 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 100 20 4 180 4 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji bilimi, çalışma alanları, mikroorganizmalar, uygun örnek alımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mikrobiyoloji ve çalışma alanlarını 2. Mikroorganizmaları tanımayı 3. Besiyeri hazırlamayı 4. Mikrobiyolojik örnek alımı 5. Besi ortamına ekim yapmayı 6. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmayı öğrenmiş olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyoloji tanımı ve diğer bilim dalları ile bağlantısı
2. Hafta Mikroorganizmalara genel bakış
3. Hafta Bakterileri ve virüslerin yaşam alanları
4. Hafta Uygun örneğin alımı ve Mikrobiyolojik preparat hazırlama
5. Hafta Laboratuvar ortamında bakteri üretimi ve besi ortamları
6. Hafta Laboratuvar ortamında bakteri üretimi ve besi ortamları
7. Hafta Boyama teknikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mikrobiyolojik tanı, Üreyen bakteriyi identifiye etme, Antibiyotik duyarlılık testi
10. Hafta Mikrobiyolojik tanı, Üreyen bakteriyi identifiye etme, Antibiyotik duyarlılık testi
11. Hafta Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon çeşitleri
12. Hafta Sterilizasyon ve basamakları
13. Hafta Mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara genel bakış, Bağışıklık yanıtının oluşması
14. Hafta Hastane enfeksiyonu ve nedenleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji Editör: Doç. Dr. Mustafa Altındiş Yayınevi : Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları Basım Tarihi : 2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

1

---

5

2

3

3

2

2

ÖÇ2

---

5

---

4

3

3

3

2

---

ÖÇ3

---

5

3

4

3

3

3

2

---

ÖÇ4

---

5

---

4

3

3

3

2

---

ÖÇ5

---

5

3

4

3

3

3

2

---