TLB109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ 1 109 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 60 60 4 180 4 6

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulayarak besiyeri hazırlama, uygun örneği alma, mikrobiyoloji preparat hazırlama, İmmün sistem ve bağışık yanıt bilgi ve becerilerinin verildiği bir derstir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Dezenfeksiyon yapmak 2. Sterilizasyon yapmak 3. Besiyeri hazırlamak 4. Mikrobiyolojik örnek almak 5. Mikrobiyolojik preparat hazırlamak 6. Besiyerine ekim yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye Giriş Mikroorganizmaların sınıflandırılması
2. Hafta Dezenfeksiyon
3. Hafta Sterilizasyon
4. Hafta Mikrobiyolojik tanı
5. Hafta Boyama Teknikleri
6. Hafta Besiyeri hazırlama
7. Hafta Besiyeri hazırlama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uygun örneği alma Mikrobiyolojik preparat hazırlama
10. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
11. Hafta Enfeksiyonlara karşı bağışıklık
12. Hafta İmmün sistemin yapısı
13. Hafta Bağışık yanıtın oluşumu
14. Hafta Hastane enfeksiyonları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji Editör: Doç. Dr. Mustafa Altındiş Yayınevi : Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları Basım Tarihi : 2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

1

---

5

2

3

3

2

2

ÖÇ2

---

5

---

4

3

3

3

2

---

ÖÇ3

---

5

3

4

3

3

3

2

---

ÖÇ4

---

5

---

4

3

3

3

2

---

ÖÇ5

---

5

3

4

3

3

3

2

---