İlk ve Acil Yardım


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim – Öğretim yılında eğitime başlamıştır. İlk ve Acil Yardım Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2007-2008 öğretim yılında öğretime açılmıştır. İlk ve Acil Yardım Programının amacı hastalık ya da kaza anında hastane öncesi uygulanacak acil tedavi ve bakım hizmetini vermektir. Ayrıca hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla uygun posizyonda, uygun ekipmanlarla immobilisazyonunu gerçekleştirerek hastaneye taşınmayı sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, amacıyla Ufuk Üniversitesi Hastanesinde, Ankara İl’inde diğer hastaneler ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar.  

Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine İlk ve Acil Yardım Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olan öğrenciler, Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, hayat kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale sağlayabilecek profesyonel düzeyde elemanları yetiştirmektir. 

Program Kazanımları

1. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

3. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

4. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

7. Beden ve ruh sağlığını dinamik tutma, hastaya müdahale sırasında fiziki mekaniğini koruyabilme.

8. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

9. Türkiye acil tıp sisteminin kurumsal yapısını ve mevzuatı hakkında ve acil sağlık hizmetleri, ambulans ve acil sağlık araçları hakkında bilgi sahibi olma.

10. Hastane öncesi acil bakımda kendi güvenliğini ve hastalarının güvenliğini sağlayabilme konusunda yeterli bilgiye sahip olma.

11. Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olma.

12. Hastane öncesi acil tıbbi bakım uygulayabilecek bilgiye sahip olma.

13. Hastane öncesi acil bakımda travmalı hastanın stabilizasyonu ve acil tıbbi tedavisi konusunda bilgi sahibi olma.

14. Hastane öncesi acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgi sahibi olma

15. Hastane öncesi acil bakımın organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma

 

İstihdam Olanakları

İlk ve Acil Yardım Programından mezun olanlar Özel ve Tüzel Hastanelerin Acil Servislerinde, 112 Acil İl Ambulans İstasyonlarında, Hava ambulanslarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÜST DERECE POGRAMLARINA GEÇİŞ

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Hemşirelik,  bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Seçmeli
SEÇ109
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I
2
2
1
Mesleki
AAB101
ACİL HASTA BAKIMI I
4
6
1
Mesleki
AAB105
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I
3
4
1
Mesleki
AAB109
RESÜSTASYON
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
SHM106
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC110
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II
3
2
2
Mesleki
AAB102
ACİL HASTA BAKIMI II
3
3
2
Mesleki
AAB106
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II
2
2
2
Mesleki
AAB110
TRAVMA
5
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEC209
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME III
3
3
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
AAB201
ACİL HASTA BAKIMI III
6
12
3
Mesleki
AAB207
MESLEKİ UYGULAMA I
7
12
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC202
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME IV
2
2
4
Seçmeli
SEC204
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI
3
6
4
Mesleki
AAB202
MESLEKİ UYGULAMA-II
12
22
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof.Dr.Gamze Sinem ÇAĞLAR
  • Prof.Dr.Burak AKAN
  • Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SHM105

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

TUR101

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB105

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

AAB101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

AAB109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

SHM107

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC109

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

AAB106

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

AAB102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

AAB110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

0

0

SEC110

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

AAB207

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

3

0

SEC205

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC209

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB202

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

3

0

SEC202

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Bilgi

2

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

 

3

x

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

4

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

Beceri

1

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

1

Beceri

2

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

2

3

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

  2

x

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

2