Anestezi


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Anestezi programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime açılmıştır. Anestezi Programındaki öğrenciler, eğitimleri boyunca temel tıp derslerinin yanı sıra kendi programlarına yönelik teorik dersler almakta ve Dr.Rıdvan Ege Hastanesi ameliyathanesinde ortopedi, göğüs ve kalp cerrahisi, üroloji, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, göz, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi kliniklerinin ameliyathanelerinde uygulamalı olarak çalışmaktadır.Bu programdan mezun olan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” Önlisans diploması verilmekte olup, bunlar özel ve kamuya ait hastanelerde istihdam edilmektedir.

Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Anestezi, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Anestezi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Program Profili

Programdan mezun olanlar başta, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde Anestezi öncesi hasta ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilme, derlenme odasında hastanın tüm hayati fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve yoğun bakım veya hasta odasına nakline kadar geçen süreçte hasta güvenliğinin sağlanması anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeyde ülke koşullarına uygun, ameliyat sonrası dönemde de hastanın ağrısının sağaltımında anestezi doktoru ile işbirliği içerinde çalışabilme gibi mesleki alanlarda eğitim alırlar. Bu program, önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğrencilerine Anestezi Teknikerliği mesleği ile ilgili ,mesleki uygulamaya ilişkin mesleki etik değerlere bağlılık ve hastalarla iyi iletişim kurma gibi aktarılabilir deneyimler kazandırılır.

Program Kazanımları

1. Teorik alan bilgilerini pratik uygulamalarda kullanabilme

2. Meslek alanındaki tıbbi terminolojiyi doğru kullanabilme

3. Meslek alanında ilgili etik ve temel yasal sorumluluklara uygun davranabilme

4. Meslek alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

5. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme

6. Günümüz teknolojisine uygun araç, gereç ve teknikleri kullanabilme

7. Sağlıklı yaşam boyu vücut aktivitelerini geliştirerek kişisel ve mesleki güveni artırabilme

8. Mesleksel verileri alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirme ve analiz etme

9. Diğer sağlık ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme becerisi geliştirme

10. Anestezi öncesi hasta ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilme

11. Anestezi uygulaması sırasında anestezi doktoru kontrolünde hasta takibini yapabilme ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olabilme

12. Anestezinin sonlandırılması sırasında hastanın hayati fonksiyonlarının değerlendirilmesini yapabilme

13. Derlenme odasında hastanın tüm hayati fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve yoğun bakım veya hasta odasına nakline kadar geçen süreçte hasta güvenliğinin sağlanması

14. Ameliyat sonrası dönemde hastanın ağrısının sağaltımında anestezi doktoru ile işbirliği içerinde olabilme

15. Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarında anestezi doktoru ile işbirliği yapabilme

 

İstihdam Olanakları

İSTİHDAM OLANAKLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEC103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Mesleki
ANS105
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ
2
3
1
Mesleki
ANS107
ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLAR
5
9
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
SHM106
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ104
İŞLETME
2
2
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
ANS106
KLİNİK ANESTEZİ I
7
8
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEC203
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
3
Seçmeli
SEC207
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
ANS205
KLİNİK ANESTEZİ II
2
4
3
Mesleki
ANS207
REANİMASYON I
1
2
3
Mesleki
ANS211
ANESTEZİ UYGULAMA I
7
13
3
Mesleki
ANS213
SİSTEM HASTALIKLARI
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Mesleki
ANS204
ANESTEZİ UYGULAMA II
9
19
4
Mesleki
ANS206
REANİMASYON II
5
11
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Doç. Dr. Perihan EKMEKÇİ
  • Dr. Öğr. Üyesi Baturay Kansu KAZBEK
  • Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

1

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

2

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

SHM105

2

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

ANS107

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

ANS105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

3

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SEC101

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

1

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC103

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

TAR106

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANS106

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

SEC104

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC108

3

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

SEC106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

ANS207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

2

3

2

ANS211

0

0

0

0

0

3

2

1

3

2

1

3

3

3

3

ANS213

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

3

ANS205

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

SEC203

3

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SEC207

2

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   ANS204

0

0

0

0

0

3

2

1

3

2

1

3

3

3

3

  ANS206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

2

3

2

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

1

Bilgi

2

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

3

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

4

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

x

x

 

5

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Beceri

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

1

Beceri

2

x

x

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

x

2

3

z

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

 

x

x

x

 

 

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2