Elektronörofizyoloji


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Elektronörofizyoloji Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğretime açılmıştır. Nörolojik hastalıklar ortalama yaşam süresinin uzadığı günümüzde tüm dünyada  en çok araştırma yapılan ve en fazla insanın maruz kaldığı hastalık gruplarındandır.  Bu nedenle konusunda özel eğitim almış teknisyenlere  hem ülkemizde hem de yurt dışında  oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçecek kişilerin insan sağlığı ve ilişkileri konusunda ilgili, mesleki performanslarının yüksek ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir.

Elektronörofizyoloji bölümünde eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler Fizyoloji, Kognitif Nörofizyoloji, Anatomi, Elektrofizyolojik ve Nörogörüntüleme Verilerinin Analizi, Elektronörofizyoloji, Nöroloji konularında eğitim görmektedirler.

 Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Elektronörofizyoloji Teknikeri,  Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Elektronörofizyoloji Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi,  pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler.

Program Kazanımları

1. Alanı ile ilgili temel kavramlar, kuramlar ve teknolojiyi bilir.

2. Meslek alanında tibbi terminolojiyi doğru kullanabilme

3. Meslek alanında ilgili etik ve temel yasal sorumluluklara uygun davranabilme

4. Günümüz teknolojisine uygun araç, gereç ve teknikleri kullanabilme

5. Mesleksel verileri, alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirme, analiz edebilme ve kaydedilme

6. Diğer sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurabilme, çalışabilme becerisi geliştirebilme

7. Sağlıklı yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme

8. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme

9. Elektrofizyolojik incelemeler öncesi cihaz ve aletlerin, malzemelerin ve odanın kullanıma hazır halde bulunmasını sağlama, sonrası cihaz ve aletlerin, malzemelerin yeniden kullanıma hazır hale getirebilme

10. Rutin, uyku sırasında ve video EEG monitorizasyonda EEG çekimlerinin teknik özellikleri ve önemi bilme

11. Rutin EEG, video monitorizasyon gibi EEG kaydı için hastanın, cihazların hazırlanması ve  elektrodların uluslar arası standartlara göre yerleştirilmesini öğrenme ve uygulama

12. Elektronöromiyografide temel kavramları bilme ve basit sinir iletim uygulamaları yapabilme,

13. Uyarılmış potansiyel incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları yapabilme

14. Polisomnografi incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları yapabilme

15. İntraoperatif monitorizasyon incelemesinde temel kavramları bilme ve uygulamaları yapabilme

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi,  pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEÇ103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Mesleki
ENF101
ELEKTRONOROFIZYOLOJI-1
4
7
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
ENF102
BİYOFİZİK
2
2
2
Mesleki
ENF104
NÖROLOJİ I
2
3
2
Mesleki
ENF106
ELEKTRONOROFIZYOLOJI-2
4
5
2
Mesleki
ENF108
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ I
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Seçmeli
SEC207
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
3
Mesleki
ENF201
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ II
2
2
3
Mesleki
ENF203
NÖROLOJİ II
2
3
3
Mesleki
ENF205
ELEKTRONOROFIZYOLOJI III
10
14
3
Mesleki
ENF207
İŞLEVSEL NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
4
4
3
Mesleki
ENF211
SİSTEM HASTALIKLARI I
3
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
ENF202
DUYUSAL UYARILMIŞ POTANSİYELLER
4
7
4
Mesleki
ENF204
KLİNİK ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ UYGULAMALARI
10
14
4
Mesleki
ENF206
SİSTEM HASTALIKLARI II
4
6
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof.Dr. Refah SAYIN
  • Dr. Öğr. Üyesi Nalan OGAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülin MORKAVUK
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

2

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM105

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

ENF101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC103

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

2

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF102

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

ENF104

3

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF106

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

2

3

3

ENF108

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

SEC108

0

0

0

3

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

0

ENF203

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF205

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

2

0

0

0

ENF207

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

3

0

0

ENF209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC211

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

ENF204

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

ENF206

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF208

3

3

3

3

3

3

0

0

0

2

0

0

3

0

0

SEC206

0

0

0

2

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

1

Bilgi

2

 

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beceri

1

x

x

 

x

 

 

x

x

 

x

 

x

x

1

Beceri

2

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

2

3

 

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

 

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

  2

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

2