TLB217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I 217 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 39 39 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hastane Biyokimya laboratuarında normal çalışma akışına uygun laboratuvar öncesi hazırlık, örnek işleme, örnek çalışma ve sonuç verme işlemlerini gerçekleştirebilmek.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Biyokimya laboratuarı çalışma deneyimi kazanacaktır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örnek kabul etme
2. Hafta Preanalitik hataları önleme
3. Hafta Manuel kan sayımı
4. Hafta Otomatik kan sayım
5. Hafta İdrar analizi yapma
6. Hafta İdrar sedimenti inceleme
7. Hafta Examining urine sediment
8. Hafta Biyokimya otoanalizörü kullanma
9. Hafta ARA SINAV
10. Hafta Nefelometre kullanma
11. Hafta HPLC kullanma
12. Hafta RIA kullanma
13. Hafta RIA kullanma
14. Hafta Kemilüminesans yöntemleri kullanma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

5

---

5

1

3

5

---

---

ÖÇ2

2

5

3

5

1

3

5

3

---

ÖÇ3

4

5

4

5

1

3

5

3

---

ÖÇ4

4

5

5

2

1

3

2

3

---

ÖÇ5

1

1

1

1

5

4

2

1

---