TLB221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PATOLOJİ TLB221 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 74 20 150 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Yusuf ERSAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Genel olarak bu derstte; Öğrencilere genel patoloji eğitimi vermek ve yanısıra patoloji laboratuvarı işleyişi ile ilgili süreçleri tanıtmak ve uygulamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Patoloji; hastalıklarda meydana gelen doku düzeyindeki değişiklikleri inceleme ve bunun yardımıyla hastalık ve tiplerine tanı koyma bilimi. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür. Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: Genel patoloji ile ilgili teorik kavramları bilir ÖÇ2: Patoloji laboratuvarındaki çalışma prensibini bilir. ÖÇ3: Patoloji laboratuvarına gelen örneklerin üzerinde yapılacak işlemleri bilir ÖÇ4: Patoloji laboratuvarında güvenlikle ilgili prosedürleri bilir ÖÇ5: Hücre düzeyinde gerçekleşen hastalık olgularını bilir ve normal hücreyle karşılaştırabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1- Patolojiye giriş 2- Laboratuvar çalışma teknikleri
2. Hafta 1-Hüçre Zedelenmesi Genel Mekanizmalar 2-Apopitoz - Nekroz
3. Hafta 1-Hücresel Adaptasyon bozuklukları 2-Hücre içi birikimler
4. Hafta 1-Akut iltihap I 2-Akut iltihap II
5. Hafta 1- Kronik iltihap 2- Rejenerasyon ve reperasyon
6. Hafta 1- Amiloidoz 2- Radyasyon zedelenmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta 1- Hemodinamik bozukluklar I 2- Hemodinamik bozukluklar II
9. Hafta 1- Genetik hastalıklar patolojisi I 2- Genetik hastalıklar patolojisi II
10. Hafta 1- İmmunopatoloji I 2- İmmunopatoloji II
11. Hafta 1- Neoplazi tanımı ve sınıflaması 2- Benign ve malign tümörlerin ayırıcı tanısı
12. Hafta 1- Kanser epidemiyolojisi 2- Neoplazide yayılım ve metastaz
13. Hafta 1- Neoplazide etiyoloji I 2- Neoplazide etiyoloji II
14. Hafta 1- Epitelyal tümörler 2- Mezankimal tümörler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease- 7th ed, Elsevier
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

3

1

3

2

2

1

5

5

5

5

1

3

3

1

5

1

5

5

3

5

5

4

ÖÇ2

3

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

5

5

5

2

4

1

2

4

5

5

3

3

5

2

5

5

5

5

5

4

ÖÇ3

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

5

5

5

4

4

1

2

4

5

5

3

3

5

2

5

5

5

5

5

4

ÖÇ4

3

2

2

4

4

4

4

4

4

4

5

1

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

3

2

2

2

1

1

5

ÖÇ5

5

5

2

5

3

4

5

5

5

5

4

3

1

1

2

2

1

5

5

5

5

1

5

3

3

5

3

4

4

3

5

5

4

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek