TLB221


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PATOLOJİ TLB221 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 74 20 150 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Yusuf ERSAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Genel olarak bu derstte; Öğrencilere genel patoloji eğitimi vermek ve yanısıra patoloji laboratuarı işleyişi ile ilgili süreçleri tanıtmak ve uygulatmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Patoloji; hastalıklarda meydana gelen doku düzeyindeki değişiklikleri inceleme ve bunun yardımıyla hastalık ve tiplerine tanı koyma bilimi. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patolojik incelemenin tanıya ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesine katkısı da çok büyüktür. Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Genel patoloji ile ilgili teorik kavramları öğrenirler Patolojiye giriş, Hücre zedelenmesi, Adaptasyon, Akut ve kronik inflamasyon, Doku onarımı, Hemodinamik değişiklikler, tromboembolizm ve şok, Kanser epidemiyolojisi, Neoplazi tanım ve sınıflaması, İmmünoloji, Çevresel hastalıklar vs. * Patoloji laboratuarındaki işleyişi öğrenirler. (Histoteknik, Histokimya, İmmünhistokimya, Patolojide arşivleme, vb) *Patoloji laboratuarındaki uygulamaları bizzat yaparak öğrenirler. * Patoloji laboratuarında güvenlikle ilgili prosedürleri öğrenirler. * Bu derste öğrendiklerinin, uygulama alanına taşınmasının getirilerinin farkındadır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1- Patolojiye giriş 2- Laboratuar çalışma teknikleri
2. Hafta 1-Hüçre Zedelenmesi Genel Mekanizmalar 2-Apopitoz - Nekroz
3. Hafta 1-Hücresel Adaptasyon bozuklukları 2-Hücre içi birikimler
4. Hafta 1-Akut iltihap I 2-Akut iltihap II
5. Hafta 1- Kronik iltihap 2- Rejenerasyon ve reperasyon
6. Hafta 1- Amiloidoz 2- Radyasyon zedelenmesi
7. Hafta 1- Hemodinamik bozukluklar I 2- Hemodinamik bozukluklar II
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 1- Genetik hastalıklar patolojisi I 2- Genetik hastalıklar patolojisi II
10. Hafta 1- İmmunopatoloji I 2- İmmunopatoloji II
11. Hafta 1- Neoplazi tanımı ve sınıflaması 2- Benign ve malign tümörlerin ayırıcı tanısı
12. Hafta 1- Kanser epidemiyolojisi 2- Neoplazide yayılım ve metastaz
13. Hafta 1- Neoplazide etiyoloji I 2- Neoplazide etiyoloji II
14. Hafta 1- Epitelyal tümörler 2- Mezankimal tümörler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease- 7th ed, Elsevier
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

5

3

1

3

5

1

1

 

3

  

3

3

ÖÇ2

 

5

3

4

2

4

4

2

2

 

4

  

5

4

ÖÇ3

 

3

2

5

4

5

3

3

3

 

4

  

3

5

ÖÇ4

 

4

4

3

5

3

3

2

5

 

3

  

4

3

ÖÇ5

 

5

1

4

3

4

2

2

4

 

3

  

5

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek