TLB114


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ 2 114 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 18 30 90 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Üreyen bakteriyi identifiye etme, antibiyotik duyarlılık testi yapma, mikobakteriyolojik ve mikoloji analizler yapma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı derstir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Üreyen bakteriyi identifiye etmek 2. Antibiyotik duyarlılık testi yapmak 3. Mikobakteriyolojik analiz yapmak 4. Mikolojik analiz yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
2. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
3. Hafta Üreyen bakteriyi identifiye etme
4. Hafta Üreyen bakteriyi identifiye etme
5. Hafta Üreyen bakteriyi identifiye etme
6. Hafta Antibiyotik duyarlılık testi
7. Hafta Antibiyotik duyarlılık testi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mikobakteriyolojik analiz yapma
10. Hafta Mikobakteriyolojik analiz yapma
11. Hafta Mikobakteriyolojik analiz yapma
12. Hafta Mikolojik analiz yapma
13. Hafta Mikolojik analiz yapma
14. Hafta Mikolojik analiz yapma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999 2. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. İzmir, 2006
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

2

5

1

5

5

5

5

3

5

ÖÇ2

2

5

1

5

5

5

5

3

5

ÖÇ3

1

5

1

5

5

5

5

3

5

ÖÇ4

3

5

4

2

2

5

1

2

3

ÖÇ5

3

5

4

2

2

5

1

2

3