TLB108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON TLB108 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 20 12 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL ULUCAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında gerekli bilgiler ışığında çalışma ortamının ve kullanılan malzemelerin gerekli temizliğini yaparak uygun bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Çalışma ortamında hangi tür mikroorganizmalar ile karşılaşılacağı hakkında bilgi sahibi olarak bu mikroorganizmalara karşı en uygun mücadele yöntemlerini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: MİKROORGANİZMALAR HAKKINDA GENEL BİLGİYE SAHİP OLUR ÖÇ2: STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON İÇİN GEREKLİ TANIMLAMALARA HAKİM OLUR ÖÇ3: STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİYE SAHİP OLUR ÖÇ4: DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİYE SAHİP OLUR ÖÇ5: ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİĞİNE BAĞLI OLARAK HANGİ YÖNTEMİN KULLANILACAĞI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizmalara genel bakış
2. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri için genel tanımlamalar
3. Hafta Mikrobiyal direnç ve etkinliğin değerlendirilmesi
4. Hafta Dezenfeksiyona karşı sterilizasyon ve işlem için malzeme seçimi
5. Hafta Dezenfeksiyondaki rehber ve standartlar, işlem etkileri
6. Hafta Fiziksel dezenfeksiyon yöntemleri (sıcak ve soğuk ısı dezenfeksiyonu)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Fiziksel dezenfeksiyon yöntemleri ( radyasyon ve filtrasyon)
9. Hafta Kimyasal dezenfeksiyon (asit ve asit türevleri, alkaliler, aldehidler, alkoller, anilidler, antimikrobiyal boyalar)
10. Hafta Kimyasal dezenfeksiyon (biguanidler, diamidinler, uçucu yağlar ve bitki özleri, halojenler ve halojen salan maddeler, metaller)
11. Hafta Fiziksel sterilizasyon yöntemleri (nemli ve kuru ısı sterilizasyon yöntemleri)
12. Hafta Fiziksel sterilizasyon yöntemleri (radyasyon, filtrasyon, plazma, kesikli ışık, süper kritik akışkanlar ve vurgulu elektrik alanı yöntemleri)
13. Hafta Kimyasal sterilizasyon yöntemleri (epoksidler, düşük sıcaklıkta formaldehit buharı, yöntemleri)
14. Hafta Kimyasal sterilizasyon yöntemleri (yüksek sıcaklıkta formaldehit-alkol ve hidrojen peroksit ile sterilizasyon yöntemi)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi