STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Yaz)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Laboratuar Cihazlarını Tanıma ve Kullanma:Biyokimya Cihazı,Hormon Cihazı I, Hormon Cihazı II,Koagülasyon Cihazı,İdrar Cihazı,Elektroforez,ELISA,HPLC
2. Hafta Tam Otomatik-İdrar Analizörü
3. Hafta İdrar Mikroskopisi
4. Hafta Periferik kandan lenfosit kültürü
5. Hafta Periferik Yayma Boyama
6. Hafta Pipetleme - Reaktif Hazırlama
7. Hafta Sedimantasyon
8. Hafta LIS Otomasyon ve HIS Otomasyona Hâkimiyet
9. Hafta Kan Örneklerinin Alımında Barkodlama-Tüp Ayrımı
10. Hafta Manüel PTZ ve aPTT Uygulama
11. Hafta Kanama – Pıhtılaşma zamanı Uygulaması, OGTT Uygulaması, Spektrofotometre’de Manuel Test Uygulama,
12. Hafta Çeşitli özellikte besiyerleri dökmek, Çeşitli klinik örneklerin besiyerlerine ekimlerini yapmak, Gram ve EZN boyama yapmak
13. Hafta Kültürlerin değerlendirilmesine yardımcı olmak, Lam ve tüp aglütinasyon testlerine yardımcı Olmak
14. Hafta BOS ve diğer vücut sıvılarının hücresel ve Biyokimyasal analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi