Patoloji Laboratuvar Teknikleri


Genel Bilgi

Patoloji Laboratuar Teknikleri programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Programa her yıl ortalama 45 öğrenci alınmaktadır. Programda öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler , Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Patoloji Laboratuar Teknikleri, Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FF1 ve FF2  notunun olmaması gerekir. Mezuniyet için öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir

Program Profili

Bu program, ülkemizde yaygın olarak bulunan patoloji laboratuarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Doğru preparasyon, doğru tanı prensibinden hareket ile çalışan patoloji laboratuarlarında gün geçtikçe artan materyal sayılarına ve yeni geliştirilen bir çok tekniklere hakim eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır. Donanımlı teknik personele ihtiyacın hızla arttığı gün geçtikçe daha fazla idrak edilmektedir. Bu program donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip patoloji laboratuar teknikerleri yetiştirmektedir.

Program Kazanımları
 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
 • Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
 • Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarının ,materyal özellikleri, işleyiş ve organizasyonunu tanımlayabilme
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütebilme
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal, solüsyon ve boyaları hazırlayabilme
 • Arşiv , depo, laboratuar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olabilme
İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "patoloji laboratuarlarında", adli tıp kurumlarında bulunan patoloji laboratuarlarında "patoloji laboratuar teknikeri" olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin "Biyoloji" , "Hemşirelik Hizmetleri", ? Biyokimya?, ?Moleküler biyoloji? bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TUR 101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ
2
2
1
Seçmeli
SEÇ101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Mesleki
PLT101
GENEL PATOLOJİ
2
6
1
Mesleki
PLT103
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
2
2
1
Mesleki
PLT105
HİSTOLOJİ
3
6
1
Mesleki
PLT109
MİKROBİYOLOJİ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
1
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALRI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Zorunlu
İNG102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ104
İŞLETME
2
2
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
PLT102
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ
3
4
2
Mesleki
PLT104
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI I
2
3
2
Mesleki
PLT106
LABORATUVARDA BİLGİSAYAR
3
3
2
Mesleki
PLT110
KİMYA
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM207
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2
2
3
Zorunlu
SHM201
Meslek Etiği
1
1
3
Zorunlu
TAR201
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
2
2
3
Seçmeli
SEC201
Beden Eğitimi ve Spor
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Seçmeli
SEC203
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2
2
3
Mesleki
PLT203
İmmünhistokimya Teknikleri
2
4
3
Mesleki
PLT205
Patolojide Laboratuvar Teknikleri Uygulamaları II
2
4
3
Mesleki
PLT207
Makroskopik Diseksiyon
2
4
3
Mesleki
PLT209
Özel Histokimya Teknikleri
2
3
3
Mesleki
PLT211
Genel Sitoloji
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
2
2
4
Mesleki
PLT206
Patoloji Laboratuvar Teknikleri III
14
28
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, E notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Program Sorumlusu

Doç.Dr.Haldun UMUDUM

Yrd.Doç.Dr.Handan DOĞAN

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi