Patoloji Laboratuvar Teknikleri


Genel Bilgi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.Patoloji Laboratuvar Teknikeri, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesini sağlayan ve bu konularda patoloji uzmanına yardımcı olan yardımcı sağlık teknikeridir. Programın amacı, meslekle ilgili laboratuvarlarda çalışacak, yeni teknoloji ve teknikleri uygulayabilecek yeterliliğe sahip yardımcı sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

 Programda öğretim dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "Patoloji Laboratuvarlarında", adli tıp kurumlarında bulunan Patoloji Laboratuvarlarında "Patoloji Laboratuvar Teknikeri" olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin "Biyoloji" , "Hemşirelik Hizmetleri",  Biyokimya, Moleküler biyoloji bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Seçmeli
SEÇ101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Mesleki
PLT101
GENEL PATOLOJİ
2
6
1
Mesleki
PLT103
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
2
2
1
Mesleki
PLT105
HİSTOLOJİ
3
6
1
Mesleki
PLT109
MİKROBİYOLOJİ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ104
İŞLETME
2
2
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
PLT102
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ
3
4
2
Mesleki
PLT104
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI I
2
2
2
Mesleki
PLT106
LABORATUVARDA BİLGİSAYAR
3
3
2
Mesleki
PLT110
KİMYA
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
3
Seçmeli
SEC201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEC203
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
PLT203
İMMÜNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
2
4
3
Mesleki
PLT205
PATOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI II
2
4
3
Mesleki
PLT207
MAKROSKOPİK DİSEKSİYON
2
4
3
Mesleki
PLT209
ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
2
3
3
Mesleki
PLT211
GENEL SİTOLOJİ
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
4
Mesleki
PLT206
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ III
14
28
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Program Sorumlusu

Prof.Dr.Haldun UMUDUM

Doç.Dr. Kamil GÜLPINAR

Dr.Öğr.Üyesi Seda USUBÜTÜN

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi