Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitim başlamıştır. Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar TeknikleriProgramı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Program ilk yılında 14 öğrenci kabul etmiştir. Her geçen yıl kontenjanını artırarak öğrenci kabulü gerçekleştirilmiş ve 2013-2014 eğitim- öğretim yılında 40 öğrenci programa dahil edilmiştir. Programda öğretim dili Türkçedir.  Öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Bu programa girmeye hak kazanan öğrenciler biyoloji, kimya, matematik ve insan bilimleri alanında yetiştirilmektedirler.    Bu programın amacı; sağlık kuruluşlarının tahlil laboratuvarlarında çalışabilecek teknik sağlık personelini yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Laboratuar Teknikleri  Teknikerliği , Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu programda Zorunlu İngilizce Hazırlık uygulanmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Bu program, ülkemizde hastane laboratuar ile kliniklerinde araştırma merkezleri ve enstitülerdedonanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Tüm kliniklerle bağlantılı olarak çalışan laboratuvarlarda; doğru preparasyon, doğru tanı prensibi uygulanmaktadır. Yeni geliştirilen bir çok tekniklere hakimolarak her türlü vücut mataryeli ile çalışabilen eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır.Donanımlı teknik personele ihtiyacın hızla arttığı gün geçtikçe daha fazla idrak edilmektedir. Bu program donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1. Tıbbi laboratuara özgü tıbbi terim ve terminolojiye hakim olabilmek

2. Tıbbi laboratuarın her alanındaki testleri ilgili testlerin analizlerini yapabilecek bilgiye sahip olmak

3. İnsan vücudunun metabolizması ve çalışma prensibi hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve tıbbi laboratuarın her alanındaki testler ve sonuçları ile metabolizma arasındaki ilişkiyi kurabilecek bilgiyi ve düşünsel yapıyı kazanmak

4. Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapabilmek ve sonrasında dezenfeksiyon ile sterilizasyon tekniklerini uygulayabilme

5. Testlerin uygulaması sırasında oluşan hataları ayıklamak ve oluşan sorunları giderebilmek

6. Tıbbi laboratuar çalışmalarında kişisel ve çevre sağlığı için gerekli tedbirleri alarak güvenlik kurallarını uygulayabilmek

7. Tıbbi laboratuar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun şekilde kullanarak kalite kontrollerini ve bakımını yapabilmek

8. Gelişen teknoloji ile eski teknikleri harmanlayarak yeni sisteme ayak uydurabilmek

9. İlk yardım bilgisi ile gerekli durumlarda kullanım becerisine sahip olabilmek

10. Mesleki yetki ve sorumluluklarına sahip olmak

11. Tıbbi laboratuara ait tüm bilgi ve becerileri kazanarak hekim tarafından hasta sağlığı açısından istenen tahlil ve tetkikleri tek başına yapabilme

12. Hayat boyu yeni bilgilere ve değişimlere açık bir birey olabilme ve ülke ve dünyada değişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme kabiliyetinin gelişmesi

13. Tarihi ve sosyal değerlere saygılı, sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürütülebilmesi açısından sağlık personeli ve hasta ile etkili iletişimi kurabilen, gerektiğinde sağlık personeli ile takım çalışmasını yapabilen sorumluluk bilincine sahip olabilmek

14. Alanı ile ilgili olarak sağlık, güvenlik, risk değerlendirmesi yapabilmek ve çevre koruma bilgisine sahip olarak karşılaşılan sorunlara sosyal sorumluluk duygusuyla hızlı cevap bulabilme yeterliliğine sahip olabilmek

15. Mesleki etik kurallar çerçevesinde laboratuar çalışmalarını düzgün ve uygun şekilde yapabilmek

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "tüm laboratuarlarda", adli tıp kurumlarında mevcut olan laboratuarlarda "tıbbi laboratuar teknikeri" olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin "Biyoloji" ve "Hemşirelik Hizmetleri" bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Seçmeli
SEÇ101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEÇ103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Mesleki
TLB101
LABORATUVAR KİMYASI
2
3
1
Mesleki
TLB103
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
2
3
1
Mesleki
TLB109
MİKROBİYOLOJİ 1
4
6
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
1
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
2
Zorunlu
TUR 102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Zorunlu
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Seçmeli
SEC104
İŞLETME
2
2
2
Seçmeli
SEC106
Diksiyon ve Güzel Konuşma
2
1
2
Mesleki
TLB106
LABORATUARDA BİLGİSAYAR
3
3
2
Mesleki
TLB112
GENEL BİYOKİMYA
4
4
2
Mesleki
TLB114
MİKROBİYOLOJİ 2
3
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
TLB217
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I
3
4
3
Seçmeli
SEÇ203
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
TLB209
PARAZİTOLOJİ
2
4
3
Mesleki
TLB211
NÜKLEER TIP
1
2
3
Mesleki
TLB215
MİKROBİYOLOJİ III
3
5
3
Mesleki
TLB219
BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER
2
3
3
Mesleki
TLB221
PATOLOJİ
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Mesleki
TLB206
TIBBİ LABORTUVARDA ORGANİZASYON
1
2
4
Mesleki
TLB210
HEMOTOLOJİ
2
4
4
Mesleki
TLB218
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II
11
24
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Ahmet Hakan HALİLOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Emine Berrin YÜKSEL

Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Öğr. Gör. Dr. Hesna URAL KAYALIK

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

TOPL.

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM105

0

0

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

8

SHM103

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7

SHM107

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TLB103

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TLB101

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

7

TLB109

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

7

SEC103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

7

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TLB112

3

4

4

4

4

2

4

4

0

2

4

3

2

2

3

45

TLB114

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB106

0

1

0

0

2

0

3

1

0

0

0

2

0

0

1

10

SEC108

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

6

SEC104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 SEC106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

1

8

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

8

 SHM207

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

8

TLB215

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB209

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB217

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TLB219

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

TLB221

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB211

2

0

3

0

2

4

4

0

0

3

0

0

0

0

1

21

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

7

SEC203

0

0

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

4

1

1

13

TLB218

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TLB210

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB206

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Bilgi

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri

1

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

1

Beceri

2

x

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

2

3

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

3

4

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

5

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

6

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

2

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2