SEÇ203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇ203 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık profesyonellerinin araştırma yöntem ve tekniklerinin temel prensiplerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını beceri düzeyinde kavramaları.
Dersin İçeriği Sağlık Profesyonelleri için Temel Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Öğrenci sağlık araştırmalarında kullanılan çalışma desenlerini açıklayabilir 2- Öğrenci araştırma verilerinin toplanması yöntemlerini bilir ve uygulayabilir 3- Öğrenci bir anket çalışması tasarlayabilir ve uygulayabilir 4- Öğrenci araştırma verilerini özetleyebileceği istatistik kavramları bilir 5- Öğrenci, araştırma grupları arasındaki farklılıkları istatistik yöntemler ile belirleyebilir 6- Öğrenci, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri istatistik yöntemler ile gösterebilir 7- Öğrenci, araştırma bulgularını bilimsel dil ile raporlayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş- Ders Programı
2. Hafta Sağlık Araştırmalarında Çalışma Desenleri I
3. Hafta Sağlık Araştırmalarında Çalışma Desenleri II
4. Hafta Araştırma Verilerinin Toplanması
5. Hafta Uygulama: Anket çalışması
6. Hafta Uygulama: Anket çalışması
7. Hafta Araştırmalarda Olasılık ve Örnekleme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tanımlayıcı İstatistikler
10. Hafta Önemlilik Testleri
11. Hafta İlişki Analizleri
12. Hafta Analiz-Uygulama
13. Hafta Araştırma Raporlaması I
14. Hafta Araştırma Raporlaması II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) Finale %10-20 katkı
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler- Osman Hayran 2012: Nobel Tıp Kitapevi *Dawson B, Trapp R.G. (2001)Basic and Clinical Biostatistics, McGraw-Hill. *Knapp T.R. (1996) Learning Statistics through Playing Cards, Sage
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PROGRAM  ÇIKTILAR (PÇ) DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Ö.Ç) MATRİSİ

 

P.Ç1

P.Ç2

P.Ç3

P.Ç4

P.Ç5

P.Ç6

P.Ç7

P.Ç8

P.Ç9

P.Ç10

P.Ç11

P.Ç12

P.Ç13

P.Ç14

P.Ç15

Ö.Ç1

2

4

3

4

3

4

1

4

4

3

3

3

2

4

3

Ö.Ç2

3

4

3

4

2

4

1

4

4

2

2

3

2

3

3

Ö.Ç3

3

3

4

4

2

4

1

4

4

2

2

3

2

3

3

Ö.Ç4

3

4

4

4

2

4

1

4

3

2

2

3

3

3

3

Ö.Ç5

4

4

4

4

2

4

1

4

3

3

2

3

3

3

3

 

           * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek