ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ING101 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Salih Emre GEÇİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Öğrencilere ingilizce dili ile ilgili metinsel ve iletişimsel kavrama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilerin ingilizce dil bilgisi yetisi ve dil becerilerine (okuma,yazma, dinleme, konuşma) kazandıracak şekilde hazırlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Temel seviyede kendilerini ifade edebilmek. ÖÇ2- Günlük yaşamlarında; özellikle de kendi alanlarında etkili bir şekilde iletişim kurmak. ÖÇ3- İletişim kurmak için gerekli kelime bilgisine sahip olmak. ÖÇ4- Kendi alanlarında basit diyaloglar kurabilmek. ÖÇ5- Kendi alanlarında araştırma yapmak için gerekli kelime bilgisini kazanmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta GETTİNG STARTED – Dilbilgisi: Derslik içerisindeki materyallerin tanımlanması ve isimlerdeki tekil-çoğul yapısı, işaret zamirleri Kelime Dağarcığı: İngilizce alfabe, meslekler, aitlik sıfatları Dinleme ve Konuşma: Sayıları kullanmak ve yer sormak. Günlük Konuşma Dili: “Merhaba” ve “Hoşçakal “demek.
2. Hafta COUNTRİES – Dilbilgisi: Kişi zamirleri “to be” fiili: Geniş zaman Kelime dağarcığı: Ülkeler ve Milliyetler Dinleme ve Konuşma: Kendimizi tanıtmak. Günlük Konuşma Dili: Günler ve Saatler hakkında konuşmak.
3. Hafta DERS 1 (GETTİNG STARTED) ve DERS 2 (COUNTRİES) TEKRAR
4. Hafta DAİLY ROUTİNES – Dilbilgisi: Geniş zaman Kelime Dağarcığı: Günlük yaşamla ilgili fiiller ve sıklık zarfları Okuma ve Yazma: Kişilerin günlük yaşamıyla ilgili metin okumak ve yazmak. Günlük konuşma dili: Yiyecek ve İçecek siparişi vermek.
5. Hafta FREE TİMES – Dilbilgisi: Geniş zaman (soru-cevap) Kelime Dağarcığı: Boş zaman aktiviteleri Dinleme ve Konuşma: Sevdiğin ve sevmediğin şeyler hakkında konuşmak.
6. Hafta DERS 4 (DAİLY ROUTİNES) ve DERS 5 (FREE TİMES) TEKRAR
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta THE FAMİLY- Dilbilgisi: Sahiplik sıfatları (Have got / Has got) Kelime Dağarcığı: Aile üyelerinin isimleri Okuma ve Yazma: Ailenizi anlatmak. Günlük konuşma dili: Teklifler
9. Hafta PLACES İN A TOWN- Dilbilgisi: There is - There are / Emir cümleleri Kelime Dağarcığı: Şehirlerdeki yer isimleri Dinleme ve Yazma: Yaşanılan şehri anlatabilmek. Günlük Konuşma Dili: Yol tarifi yapabilmek.
10. Hafta DERS 8 (THE FAMİLY) ve DERS 9 (PLACES İN A TOWN) TEKRAR
11. Hafta HOUSE – Dilbilgisi: Şimdiki Zaman Kelime Dağarcığı: Evin bölümleri ve ev içerisindeki eşya isimleri Okuma ve Yazma: Evin bir odasını anlatmak. Günlük konuşma dili: Yardım önermek.
12. Hafta TİME – Dilbilgisi: Yetenek ve yeterlilikleri ifade edebilmek. (Can-Can’t) Kelime Dağarcığı: Aylar ve tarihler Dinleme ve Konuşma: Randevu almak. Günlük konuşma dili: Kibar bir şekilde rica etmek.
13. Hafta WORK – Dilbilgisi: Geniş zaman ve Şimdiki zaman karşılaştırma Kelime Dağarcığı: Meslekler ve mesleklerle ilişkili fiiller Okuma ve Yazma: Mesleğini anlatabilmek Günlük konuşma dili: Sorunlar hakkında konuşabilmek.
14. Hafta DERS 11 (HOUSE) , DERS 12 (TİME) , DERS 13 (WORK) TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                   

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek