SEÇ205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLETİŞİM SEÇ205 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 22 10 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık profesyonellerinin iletişimin temel prensiplerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını beceri düzeyinde kavramaları.
Dersin İçeriği Sağlık Profesyonelleri için İletişim Becerileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Öğrenci iletişimin tanımı ve temel kavramlarını anlatabilir 2- Öğrenci iletişimde konuşmanın önemini anlar ve etkili konuşma yöntemlerini kullanabilir 3- Öğrenci iletişimde dinlemenin önemini anlar ve aktif dinleme yöntemlerini kullanabilir 4- Öğrenci sözsüz iletişimin önemini anlar ve sözsüz iletişim yöntemlerini kullanabilir 5- Öğrenci, sağlık profesyonelleri ve hastaların farklı beklentilerinin aralarında kurulması gereken iletişimdeki olumlu ve olumsuz rolünü anlayabilir 6- Öğrenci, farklı sağlık iletişimi modellerini ve uygulamalarını bilir 7- Öğrenci medyada sağlık iletişimi programı tasarlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş - Ders Programı
2. Hafta İletişim - Tanımlar, Kavramlar I
3. Hafta İletişim - Tanımlar, Kavramlar II
4. Hafta Konuşma
5. Hafta Dinleme
6. Hafta Sözsüz İletişim
7. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi I
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi II
10. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi III
11. Hafta Sağlık İletişimi - Sağlık Kavramı ve Modelleri I
12. Hafta Sağlık İletişimi - Sağlık Kavramı ve Modelleri II
13. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme I
14. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) Finale %10-20 katkı
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sağlık İletişimi – Ruhi Selçuk Tabak –2006 – Literatür Yayıncılık Sağlık İletişimi ve Medya – İnci Çınarlı –2008 – Nobel Yayın Dağıtım Sağlık İletişimi – Temel Kavramlar ve Prensipler – Ayla Okay – 2007 – Mediacat Kitapları İletişim Bilgisi – Editör: Aysun Yüksel – 2007 – Anadolu Üniversitesi Yayınları Sağlık Psikolojisi:Giriş- Ülgen H.Okyayüz- Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

5

2

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

5

2

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

5

2

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

5

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek