TLB206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ LABORATUVARDA ORGANİZASYON TLB206 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14 32 14 60 1 2

Ders Sorumluları Uzm.Dr. Meral TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenci tıbbi laboratuarda iş organizasyon yapacaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Hasta materyali ile ilgili laboratuar öncesi ve sonrası işlemleri düzenlemek 2. Çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak 3. Hastanın kendi materyalini almasını sağlamak 4. Hasta materyalinin personel tarafından alınmasını düzenlemek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hasta verilerinin bilgisayara kayıt edilmesi
2. Hafta Hasta verilerinin onaylanması
3. Hafta Hasta raporlarının çıkarılması
4. Hafta Çalışma ortamının günlük temizlik ve düzenini sağlamak
5. Hafta Kit, kimyasal, reaktif, sarf malzeme gibi malzemelerin kontrolünü yapmak Besiyeri, lam, boya gibi malzemelerin kontrolünü yapmak
6. Hafta Cihazların günlük, haftalık, aylık ve yıllık kontrollerini yapmak
7. Hafta Mikrobiyolojik atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastaya idrar (spot idrar) örneği alımını açıklamak Hastaya 24 saatlik idrar örneği alımını açıklamak
10. Hafta Hastaya gaita örneği alımını açıklamak Hastaya bant yöntemini açıklamak
11. Hafta Hasta tarafından getirilen materyalin kabulü ve barkotlanması Hasta materyalinin laboratuvara transportu (normal/vakumlu sistem)
12. Hafta Hastadan kan ve boğaz sürüntüsü almak
13. Hafta Hastadan kateterle idrar toplanmasını sağlamak
14. Hafta Çocuk hastalardan idrar toplamak Hasta materyalini barkotlamak ve laboratuara iletmek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

3

5

5

4

3

5

2

---

ÖÇ2

1

2

5

4

2

5

5

4

---

ÖÇ3

1

5

4

5

3

2

5

2

---

ÖÇ4

---

5

---

---

---

---

---

---

---

ÖÇ5

1

2

1

5

5

5

2

---

---