TLB101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LABORATUVAR KİMYASI I TLB101 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 34 90 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin teorik ve uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi açısından temel kimya bilgi düzeyini artırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Tanışma ve tarihçe, madde ve ölçüm, atomun yapısı, elementler bileşikler ve periyodik tablo, kimyasal bağlar, molekül ve molekül bileşikler, mol kavramı ve avogadro sayısı, hesaplamalarda mol kavramının kullanılması, molarite, normalite, molalite
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğrenir. ÖÇ2.Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mesleki konular ile ilişkilendirmeyi öğrenir. ÖÇ3.Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğrenir. ÖÇ4.Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenir. ÖÇ5.Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirebilir. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve tarihçe
2. Hafta Madde ve ölçüm
3. Hafta Atomun yapısı ve atom modelleri
4. Hafta Element, bileşik ve periyodik tablo
5. Hafta Kimyasal bağlar
6. Hafta Molekül, molekül bileşik
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Mol kavramı ve Avogadro sayısı
9. Hafta Hesaplamalarda mol kavramının kullanılması
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Molarite, normalite, molalite
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Kimya / Petrucci - Haarwood , Temel Üniversite Kimyası / Ender erdik-Yüksel Sarıkaya
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ-1

5

2

5

5

5

3

5

3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

3

5

5

5

5

3

ÖÇ-2

5

2

5

5

5

3

5

3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

3

5

5

5

5

3

ÖÇ-3

5

2

5

5

5

3

5

3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

3

5

5

5

5

3

ÖÇ-4

5

2

5

5

5

3

5

3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

3

5

5

5

5

3

ÖÇ-5

5

2

5

5

5

3

5

3

4

5

5

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

3

5

5

5

5

3

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek