TLB101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LABORATUVAR KİMYASI TLB101 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 28 40 8 90 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Laboratuvar kimyası; bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceler. İnsan vücudunda gerçekleşen biyokimyasal olayların yorumlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, atomik yapı, mol kavramı, çözeltiler, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik, oksidasyon-redüksiyon. İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayları kavrayabilme, 2-Sıvı çözelti hazırlama ve konsantrasyon dönüşümlerini sağlayabilme, 3-Enerji dönüşümü üstüne bilgilenme, 4-Antioksidan ve hastalık oluşma ilişkisini kurabilme, 5-Aminoasitlerin sentezi ve önemini kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Canlılığın temeli, Organik kimyaya giriş
2. Hafta Atomik yapı- Mol kavramı, Molarite,
3. Hafta Normalite ve Malolite
4. Hafta Dansite, Sıvı çözeltiler ve Konsantrasyon dönüşümleri I, Atomun yapısı ve bileşenleri
5. Hafta Moleküllerin konfigürasyonu, uzaydaki üç boyutlu konumu, Optik izomeri,Enantiomer, yapısal izomeri
6. Hafta Biyoenerjetik, Entalpi, Entropi kavramları. Reaksiyonların Bio Enerjetik yönünden verimliliği (Endergonik, Egzergonik reaksiyonlar ), Enerjinin dönüşümü, Bağlanma enerjisi
7. Hafta Kimyasal bağlar; Kovelent ve Nonkovalent bağların oluşumu,yıkımı,enerjetik verimi, Bağlanma yoluyla organik moleküllerin oluşumu
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Elektrofil, Nükleofil kavramı, Radikal oluşumu ve Serbest radikaller,
10. Hafta Antioksidan sistem, Serbest radikal hasarı ile hastalıkların oluşumu
11. Hafta Fonksiyonel gruplar (Karbonil, Korboksil, Alkol, Aldehit, Keton vb.), Aromatik bileşikler. Eter, Ester grupları
12. Hafta Biyosferdeki azot döngüsü, Organik azot bileşikleri,
13. Hafta Vertabralı canlılarda azotlu bileşiklerin metabolizması, aminoasitlerin sentezi
14. Hafta Suyun canlılar için biyolojik önemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

3

 

5

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

2

1

5

 

 

5

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

1

5

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

1

4

5

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek