TLB112


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL BİYOKİMYA TLB112 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 28 50 120 4 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÇANDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Biyokimya analizlerinin ve testlerini yapma yeterliliklerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik Biyokimyada Laboratuarın çalışma prensibi, Klinik Biyokimyada kalite kontrol
2. Hafta Klinik Biyokimyada preanalitik hata kaynakları, Klinik Biyokimyada uygulanan ölçüm teknikleri
3. Hafta Aminoasitler
4. Hafta Proteinler, Üre siklusu
5. Hafta Enzimler, Vitaminler
6. Hafta Biyoenerjetik-ATP oluşum mekanizması, ETZ
7. Hafta Su ve Elektrolit, Asit baz dengesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Karbonhidratlar
10. Hafta Lipidler
11. Hafta Pürin-Pirimidinler
12. Hafta DNA-RNA-Protein sentezi
13. Hafta Porfirinler, Hemoglobin, Bilirubin, Eser elementler
14. Hafta Hormonlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1 Clinical Biochemistry (made ridiculously simple). 2nd Edition Stephen Goldberg, M.D. 2 Introduction to Biochemistry, Health Sciences to Prof. Dr.. Taner Onat, Palma Yyaıncılık 3 Biochemistry, 3rd Edition, Lippincott's Illustrated Reviews Series of. Translation Editor: Assoc. Dr.. Engin Ulukaya 4 Medical Biochemistry, Baynes-Dominiczak, Mosby 5 Biochemistry, case reports Approach, Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Translations from Sixth Edition. Prof. Translation Editor. Dr.. Nilgün Altan, Palme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÖÇ1

---

2

5

5

4

5

5

4

2

5

ÖÇ2

4

2

5

1

1

---

---

1

1

---

ÖÇ3

4

2

5

1

1

---

---

1

1

---

ÖÇ4

4

2

5

1

1

---

---

1

1

---

ÖÇ5

4

2

5

1

1

---

---

1

1

---