TLB223


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMATOLOJİ TLB223 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
28 32 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu derste; hematolojik analizlerin yapılması ve hastalıklarla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Kan ve kanın komponentleri, kan kaynaklı hastalıklar, kan üzerinde yapılan biyokimyasal analizler ve hastalıklar ile ilişkisinin değerlendirilmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Kan ve kanı oluşturan kısımları öğrenir ÖÇ2- Kan hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur ÖÇ3- Kan hücrelerinin sayımında manuel çalışmaları bilir ÖÇ4-Tam kan sayımı sonuçlarını yorumlayabilir ÖÇ5- Kan üzerinde yapılabilecek biyokimyasal analizler ve hastalıklar ile etkileşimini bilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kan nedir? Kan komponentleri
2. Hafta Kan hastalıkları
3. Hafta Kan hücrelerinin manuel sayım teknikleri (Eritrosit, Lökosit, Trombosit)
4. Hafta Periferik yayma preparatı hazırlama teknikleri ve değerlendirme
5. Hafta Manuel sedimantasyon analizi
6. Hafta Hemoglobin ve hematokritin manuel tekniği ve değerlendirilmesi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta CBC- testinin yorumlanması
9. Hafta Koagülasyon ve değerlendirme
10. Hafta Diabet tanısı, yapılan testler ve değerlendirme
11. Hafta Karaciğer fonksiyon testleri ve değerlendirilmesi
12. Hafta Böbrek fonksiyon testleri ve değerlendirilmesi
13. Hafta Lipid analizleri ve değerlendirilmesi
14. Hafta Hormonlar ve değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar PROF. DR. SELDA DEMİRTAŞ, PROF. DR. MURAT CAN, DOÇ. DR. BERRAK GÜVEN; TIBBİ BİYOKİMYA VE LABORATUVAR; NOBEL KİTAP EVİ;2018 PROF. DR. HÜSEYİN ARIKAN, DOÇ.DR. MERT TOSUNOĞLU, DR. ÇİĞDEM GÜL; GENEL HEMATOLOJİ KİTABI; KRİTER YAYINLARI
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

5

5

5

4

4

2

2

3

2

3

0

3

3

5

3

2

3

4

5

3

1

3

1

2

5

0

5

3

3

3

3

4

ÖÇ2

5

5

5

5

4

4

2

2

3

2

3

0

3

3

5

3

2

3

4

5

3

1

3

1

2

5

0

5

3

3

3

3

4

ÖÇ3

5

5

5

5

4

4

2

2

3

2

3

0

3

3

5

3

2

3

4

5

3

1

3

1

2

5

0

5

3

3

3

3

4

ÖÇ4

5

5

5

5

4

4

2

2

3

2

3

0

3

3

5

3

2

3

4

5

3

1

3

1

2

5

0

5

3

3

3

3

4

ÖÇ5

5

5

5

5

4

4

2

2

3

2

3

0

3

3

5

3

2

3

4

5

3

1

3

1

2

5

0

5

3

3

3

3

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek