TLB210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMOTOLOJİ TLB210 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 32 40 20 120 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hematolojik Analizler yapma bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Kapiller kan almak 2. Damardan kan almak 3. Antikoagülanları hazırlamak ve kullanmak 4. Kan Numuneleri hazırlamak 5. İşlenmiş kan örneklerinin saklamak 6. Numunelerin transferini yapmak 7. Kan hücrelerini manuel yöntemlerle saymak 8. Hematokrit ve hemoglobin tayin etmek 9. Yayma preparat incelemek 10. Tam kan sayımını otoanalizörler ile yapabilmek 11. Sedimantasyon tayini yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Parmaktan kapiller kan Topuktan kapiller kan alma
2. Hafta Venöz kan alma Vakumlu sistemle venöz kan alma Arteryel kan alma
3. Hafta Edta türevlerini hazırlama ve kullanma Sitrat hazırlama ve kullanma Heparin Sodyum florür
4. Hafta Serum numunesi hazırlama Tam kan numunesini hazırlama Plazma numunesi hazırlama
5. Hafta Kan örneğinin buzdolabında saklanması Kan örneğinin derin dondurucuda saklanması
6. Hafta Kan örneklerinin birimler transferi Kan örneklerinin kurumlar arası transferi
7. Hafta Eritrosit sayımı Lökosit sayımı Trombosit sayımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hematokrit tayini Sahli hemometresi ile hematokrit tayini
10. Hafta Spektrofotometrik yöntemi
11. Hafta Hemoglobin elektroforezi Eritrosit indeksleri
12. Hafta Yayma preparat hazırlama Yayma preparat lökosit sayımı Retikülosit sayımı
13. Hafta Normal yöntemlerle tayin Otomatik yöntemler ile tayin
14. Hafta Sedimentasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

5

2

4

3

4

5

3

2

ÖÇ2

1

5

2

4

3

4

5

3

---

ÖÇ3

1

5

2

4

3

4

5

3

---

ÖÇ4

1

5

2

4

3

4

5

3

---

ÖÇ5

1

5

2

4

3

4

5

3

---