Ameliyathane Hizmetleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ameliyathane teknikleri programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğretime açılmıştır. Sağlık kuruluşlarının ameliyathane teknikleri, işletmenin temel prensipleri yanında, ameliyat öncesi,ameliyat sonrası araç ve gereçlerin hazırlanması, sterilizasyonu, muhafazası, kayıtların tutulmasını etkin bir şekilde uygulayacak, iş güvenliği, çevre koruma, verimlilik ve kalite gerekliliğine uygun cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme becerisine sahip, teknolojiyi saha da uygulayabilecek teknik donanımda ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyathane hizmetleri bölümünde eğitim süresi iki yıldır. Öğrenciler, fizyoloji, anatomi, cerrahi hastalıklar bilgisi,ameliyathane teknolojisi ve cihaz ekipmanları, ameliyathane uygulamaları, enfeksiyon hastalıkları gibi verilerin analizi konularında eğitim görmektedirler. 

Bu programa her yıl 45 kontenjan alınmaktadır. Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Ameliyathane Hizmetleri, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Ameliyathane Hizmetleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Bu program elemanlarının yetiştirilmesi ile kamu, vakıf, özel sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetleri sınıfı, personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Program Kazanımları

1. Teorik alan bilgilerini pratik uygulamalarda kullanabilme

2. Meslek alanındaki tıbbi terminolojiyi doğru kullanabilme

3. Meslek alanında ilgili etik ve temel yasal sorumluluklara uygun davranabilme

4. Meslek alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

5. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme

6. Günümüz teknolojisine uygun araç, gereç ve teknikleri kullanabilme

7. Sağlıklı yaşam boyu vücut aktivitelerini geliştirerek kişisel ve mesleki güveni artırabilme

8. Mesleksel verileri alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirme ve analiz etme

9. Diğer sağlık ekip üyeleri ile etkili iletişim kurabilme becerisi geliştirme

10. Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilme

11. Ameliyat sırasında uzman doktorun kontrolünde cerrahi ekibe dahil olabilme

12. Ameliyat sonrası hasta transferi için araç ve gereç kullanabilme

13. Ameliyat öncesi , esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğinin sağlanması

14. Alanı ile karşılaşılan acil problemlerde çözüm üretebilme takımda sorumluluk alabilme

15. Ameliyat sonrası cerrahi alet , malzemeleri ve cihazları yeniden kullanıma hazır hale getirme

İstihdam Olanakları

 Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde “Ameliyathane Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEC111
SAĞLIK KURMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
2
2
1
Mesleki
AMH101
CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-I
4
5
1
Mesleki
AMH103
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM104
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
AMH102
CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II
4
4
2
Mesleki
AMH104
AMELİYATHANE UYGULAMALARI BİLGİSİ
5
5
2
Mesleki
AMH106
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
2
2
2
Mesleki
AMH108
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM203
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
SHM205
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2
3
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
3
Seçmeli
SEC201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
AMH201
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I
6
12
3
Mesleki
AMH203
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI I
3
6
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
4
Seçmeli
SEC208
EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM TEKNOLOJİSİ
2
2
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
AMH202
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II
9
18
4
Mesleki
AMH204
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI II
3
6
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof. Dr. Arif Hikmet SÜER
  • Doç. Dr. Tevfik KAPLAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MOLDİBİ
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM109

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM105

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH101

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3

2

3

3

3

AMH103

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

SEC205

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC111

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH102

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3

2

3

3

3

AMH104

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

3

SEC108

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC106

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SEC102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH108

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

0

3

0

0

3

SHM104

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

2

AMH203

0

0

0

2

0

3

0

0

0

2

0

3

3

3

3

SHM205

2

0

0

3

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

SHM203

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

2

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH201

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

AMH202

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

AMH204

0

0

0

2

0

3

0

0

0

2

0

3

3

3

3

SEC208

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

SEC206

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

SHM101

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

1

Bilgi

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

3

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

4

 

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

5

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 

Beceri

1

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

1

Beceri

2

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

2

3

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

  2

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

2