TLB218


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II 218 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
154 400 166 720 11 24

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hastane Mikrobiyoloji laboratuarında normal çalışma akışına uygun laboratuvar öncesi hazırlık, örnek işleme, örnek çalışma ve sonuç verme işlemlerini gerçekleştirebilmek.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Mikrobiyoloji laboratuarı çalışma deneyimi kazanacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örnek kabul etme
2. Hafta Ekim yapma
3. Hafta Besiyeri hazırlama
4. Hafta Basit boyama yapma
5. Hafta Bileşik boyama yapma
6. Hafta Bileşik boyama yapma
7. Hafta Mikroskop kullanma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kültür yapma
10. Hafta Mikolojik analizler yapmak
11. Hafta Parazitolojik analizler yapmak
12. Hafta Serolojik analizler yapmak
13. Hafta Serolojik analizler yapmak
14. Hafta Mikobakteriyolojik analizler yapmak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖÇ1

1

5

---

5

1

3

5

---

---

ÖÇ2

2

5

3

5

1

3

5

3

---

ÖÇ3

4

5

4

5

1

3

5

3

---

ÖÇ4

4

5

5

2

1

3

2

3

---

ÖÇ5

1

1

1

1

5

4

2

1

---