TLB211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NÜKLEER TIP TLB211 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 26 10 10 60 1 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Semra İNCE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye nükleer tıp incelemelerinin uygulamaları konusunda
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Çevremizdeki Radyasyon Kaynaklarını ve radyasyon Çeşitlerini kavrayabilme, Radyasyonun madde ile etkileşimini ve aktivite, doz kavramlarını öğrenme, Radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunmayı kavrayabilme ÖÇ-2) Nükleer Tıpta kullanılan Aygıtları öğrenme ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olma, Nükleer Tıpta kullanılan radyoframasötikler. Nükleer Tıpta Kalite kontrol uygulamalarının önemini kavrayabilme, Nükleer Tıpta görüntü oluşturmakta kullanılan parametreleri öğrenme ve çalışmaya uygun parametre seçebilme ÖÇ-3) Solunum ve Kardiyovasküler Sistem incelemelerinde kullanılan Protokolleri kavrama, Endokrin ve Gastrointestinal Sistem incelemelerinde kullanılan Protokolleri kavrama, Genitoüriner ve İskelet Sistem incelemelerinde kullanılan Protokolleri kavrama ÖÇ-4) Onkolojik Uygulamalarda kullanılan Protokolleri kavrama ÖÇ-5) Santral Sinir Sistemi ve Enfeksiyon Görüntülemede kullanılan Protokolleri kavrama ÖÇ-6) Radyonüklid Tedavi Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ-7) Radyoaktif Atık Yönetimi ve Mevzuat konularını kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nükleer Tıp’a giriş, Çevremizde Radyasyon ve Radyasyonun Çeşitleri
2. Hafta Radyasyonun Madde ile etkileşimi ve Doz Kavramı
3. Hafta Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyondan Korunma
4. Hafta Aygıt Bilgisi, Radyofarmasi
5. Hafta Nükleer Tıpta Kalite Kontrol
6. Hafta Görüntü Parametreleri
7. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri-Solunum ve Kardiyovasküler Sistem
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri- Endokrin ve Gastrointestinal Sistem
10. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri- Genitoüriner ve İskelet Sistemi
11. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri- Onkolojik Uygulamalar
12. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri- Santral Sinir Sistemi ve Enfeksiyon Görüntüleme
13. Hafta Radyonüklid Tedavi Uygulamaları
14. Hafta Radyoaktif Atık Yönetimi ve Mevzuat
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Klinik Uygulama Nükleer Tıp, Tamgaç F, Erselcan T. Ünal Offset İstanbul, 2001 2. Nükleer Tıp, Ergün E.L., Aras T. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

4

5

3

1

 

5

1

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ2

3

5

3

4

2

 

4

2

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

4

3

2

5

4

 

3

3

 

 

 

 

 

2

 

ÖÇ4

5

4

4

3

5

 

3

2

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ5

2

5

1

4

3

 

2

2

 

 

 

 

 

1

 

ÖÇ6

3

2

4

2

3

 

2

4

 

 

 

 

 

2

 

ÖÇ7

5

1

2

2

3

 

3

5

 

 

 

 

 

3

 

                 
                  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek