TLB211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NÜKLEER TIP TLB211 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 36 10 60 1 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. İrem ERİM
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye nükleer tıp incelemelerinin uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciye radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma, nükleer tıpta kullanılan aygıtlar ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verir. Öğrencinin Nükleer tıpta tanı ve tedavi amaçlı radyonüklid ve radyofarmasötiklerin kullanılması, görüntüleme protokolleri konularında teorik bilgilerin yanı sıra, konulara ilişkin uygulamalarda da beceri kazanması sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Radyasyon kaynaklarını ve radyasyon çeşitlerini, radyasyonun madde ile etkileşimini,aktivite- doz kavramlarını, radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunmayı kavrayabilme ÖÇ-2) Nükleer Tıpta kullanılan aygıtları ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olma, ÖÇ-3) Nükleer Tıpta kullanılan radyoframasötikler, kalite kontrol uygulamalarının önemini kavrayabilme, ÖÇ-4) Nükleer Tıpta görüntü oluşturmakta kullanılan parametreleri öğrenme ve çalışmaya uygun parametre seçebilme becerisini kazanma Nükleer Tıpta çeşitli sistemlerin incelenmesi sırasında kullanılan görüntü protokollerini kavrama ÖÇ-5) Nükleer Tıp Laboratuvarında uygulanan in vivo ve in vitro işlemler ve radyoimmunoassay ve immunoradyometrik assayler hakkında bilgi sahibidir ÖÇ-6) Radyonüklid Tedavi Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ-7) Radyasyon ile ilgili mevzuat ve radyoaktif atık konuları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nükleer Tıbba Giriş
2. Hafta Radyasyonun Madde ile etkileşimi
3. Hafta Radyasyonun Biyolojik Etkileri
4. Hafta Radyasyonda Doz Kavramı ve Radyasyondan Korunma
5. Hafta Aygıt Bilgisi, Kalite kontrol
6. Hafta Radyofarmasi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Klinik Uygulama Protokolleri ve Görüntüleme Parametreleri
9. Hafta Solunum ve Kardiyovasküler Sistem
10. Hafta Endokrin, Gastrointestinal Sistem
11. Hafta Onkolojik Uygulamalar, İskelet Sistemi ve İnfeksiyon Görüntüleme
12. Hafta Genitoüriner ve klinik pratikte nadir kullanılan uygulamalar
13. Hafta In vivo ve in vitro nükleer tıp teknikleri, radyoimmunoassay ve immunoradyometrik assayler ; Radyonüklid Tedavi Uygulamaları
14. Hafta Radyoaktif Atık Yönetimi ve Mevzuat
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Nükleer Tıp Teknisyen Notları – Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yayını
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

3

0

5

5

5

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

ÖÇ3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

0

0

3

3

4

0

3

5

3

5

0

0

0

0

0

0

3

0

4

3

2

2

ÖÇ4

0

4

4

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

3

0

5

5

3

5

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

5

5

ÖÇ5

0

3

3

3

3

0

2

3

4

4

5

0

2

2

3

2

0

5

3

3

5

0

0

0

0

0

0

3

2

3

5

3

4

ÖÇ6

0

3

3

3

3

3

2

2

2

4

0

0

4

3

4

2

3

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

3

4

ÖÇ7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

2

3

0

3

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek