FTT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZİK TEDAVİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FTT101 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 120 50 44 270 3 9

Ders Sorumluları Öğr.Gör.R.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye kas iskelet sistemini tanıtmayı, ölçüm ve değerlendirme teknikleri konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders öğrenciye kas iskelet sisteminin nasıl çalıştığı hakkında genel bilgi edinme ve kas iskelet sisteminin fiziksel ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgi ve becerileri kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Kas iskelet sistemi, eklemlerin yapısı ve genel özellikleri hakkında bilgilenme, Kas iskelet sistemi hastalıklarının öyküsünü değerlendirme ÖÇ-2) Eklemlerin hareket açıklığını ölçme yöntemlerini kavrayabilme ve ölçebilme ÖÇ-3) Üst ve alt ekstrimite kas gücünü ölçebilmek için gerekli donanıma sahip olma ve uygulayabilme ÖÇ-4) Gövde kaslarını bir bütün olarak ele alabilme ve değerlendirme ÖÇ-5) Kas iskelet sisteminde ağrının algılanması ve gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi ÖÇ-6) Postür analizi yapabilme ve bunun günlük pratikte kullanabilme ÖÇ-7) Kas boyu ölçümlerinin tespit edilmesi ve uygun tedavi protokolünün belirlenebilmesi ÖÇ-8) Kaslardaki hibermobilite ve esnekliğin belirlenebilmesi ve oluşabilecek istenmeyen durumlar için gerekli önlemlerin alınabilmesi ÖÇ-9) Antropometrik ölçümleri kavrayabilme, Yürüme analizi hakkında genel değerlendirme yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme
2. Hafta Üst ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi
3. Hafta Alt ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi
4. Hafta Üst ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi
5. Hafta Alt ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi
6. Hafta Gövde kaslarında kas gücü değerlendirilmesi
7. Hafta Kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrının değerlendirilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Üst ekstrimite), Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Alt ekstrimite)
10. Hafta Kas boyu ölçüm testleri
11. Hafta Esneklim ve hibermobilite
12. Hafta Antropometrik ölçümler
13. Hafta Postür ve postür analizi
14. Hafta Yürüme analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kas İskelet Sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme (Editör: Deniz EVCİK) Pelikan Kitabevi. Ankara (2008)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

      

3

   

5

5

2

 

1

ÖÇ2

 

4

    

4

   

5

5

3

 

2

ÖÇ3

 

3

    

4

   

5

5

3

 

2

ÖÇ4

 

2

    

3

   

5

5

2

 

1

ÖÇ5

 

4

    

4

   

5

5

3

 

1

ÖÇ6

 

4

    

3

   

5

5

2

 

2

ÖÇ7

 

3

    

3

   

5

5

2

 

2

ÖÇ8

 

2

    

4

   

5

5

3

 

1

ÖÇ9

 

2

    

3

   

5

5

3

 

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek