FTT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZİK TEDAVİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FTT101 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 120 50 44 270 3 9

Ders Sorumluları Öğr.Gör.R.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye kas iskelet sistemini tanıtmayı, ölçüm ve değerlendirme teknikleri konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Fizik tedavide kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin esasları, uygulanış biçimleri ve ortaya çıkan bulguların yorumlanması öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Kas iskelet sistemi, eklemlerin yapısı ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, kas iskelet sistemi hastalıklarının öyküsünü değerlendirir. ÖÇ2-Eklemlerin hareket açıklığını ölçme yöntemlerini uygular. ÖÇ3- Üst ve alt ekstremite kas gücünü ölçebilmek için gerekli donanıma sahip olur ve uygular. ÖÇ4- Gövde kaslarını bir bütün olarak ele alır ve değerlendirme yapar. ÖÇ5- Kas iskelet sisteminde ağrının algılanması ve gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ6- Postür analizi yapar ve bunun günlük pratikte kullanır. ÖÇ7- Kas boyu ölçümlerinin yapar ve uygun tedavi protokolünün belirler. ÖÇ8- Kaslardaki esnekliğin belirlenebilmesi ve oluşabilecek istenmeyen durumlar için gerekli önlemlerin alınabilmesi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ9- Antropometrik ölçümleri yapar, yürüme analizi hakkında genel değerlendirme yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme, inspeksiyon, palpasyon
2. Hafta Üst ekstremite eklem hareket açıklığı ölçümü
3. Hafta Alt ekstremite eklem hareket açıklığı ölçümü
4. Hafta Üst ekstremite kas kısalık testleri
5. Hafta Alt ekstremite kas kısalık testleri
6. Hafta Üst, alt ekstremite eklem hareket ölçümü ve kas kısalık testleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Üst ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi
9. Hafta Üst ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi
10. Hafta Alt ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi
11. Hafta Alt ekstremite kas gücünün değerlendirilmesi
12. Hafta Gövde kaslarında kas gücünün değerlendirilmesi
13. Hafta Antropometrik ölçümler
14. Hafta Yürüyüş analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kas İskelet Sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme (Editör: Deniz EVCİK) Pelikan Kitabevi. Ankara (2008)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ6

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ7

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ8

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ9

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek