SHM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ SHM203 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ön lisans öğrencilerinin sağlık ve hastalıklara psikolojinin kuram ve yöntemlerinin uygulanması ile elde edilen temel bilgi ve yaklaşımları edinmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Sağlık psikolojisinin genel kavramları, kültür-sağlık, sosyal çevre-sağlık ilişkisi, sağlık profesyoneli-hasta ilişkisi, kronik hastalıklar ve kanserde psikolojik etmenler, stres ve başa çıkma, bireysel sağlık ve risk davranışları, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde tütün, alkol, diyet ve egzersiz konularında temel bilgileri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ 1- Öğrenci sağlık psikolojisinin genel kavramlarını tanır ÖÇ 2- Öğrenci kültür ve sağlık ilişkisini açıklar ÖÇ 3- Öğrenci sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklar ÖÇ 4- Öğrenci sağlık profesyoneli-hasta ilişkisindeki farklı perspektifleri kavrar ÖÇ 5- Öğrenci kronik hastalıklarla ve kanserle baş etmede psikolojik etkenlerin önemini açıklar. ÖÇ 6- Öğrenci stres ve başa çıkma yöntemlerini açıklar. ÖÇ 7- Öğrenci, bireysel sağlık ve risk davranışlarını kavrar. ÖÇ 8- Öğrenci, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için tütün, alkol kullanımı, diyet ve egzersiz davranışlarının önemini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş- Ders Programı
2. Hafta Sağlık, Sağlık Psikolojisi: Temel Kavramlar
3. Hafta Kültür ve Sağlık Çalışmaları
4. Hafta Makro-Sosyal Çevre ve Sağlık-I
5. Hafta Makro-Sosyal Çevre ve Sağlık-II
6. Hafta Sağlık Profesyonelleri-Hasta İlişkisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kronik Hastalıklar ve Kanser
9. Hafta Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri
10. Hafta Bireysel Sağlık ve Risk Davranışları
11. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi I- Tütün
12. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi II- Diyet
13. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi III- Alkol
14. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi IV- Egzersiz
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar *Health Psychology (Eds) D.F. Marks, M. Murray, B. Evans and C. Willig. 2000, London:Sage *Sağlık Psikolojisi Giriş (1999) Ülgen Okyayüz (eds.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara * Sağlık Psikolojisi (2000) Zuhal Baltaş (eds.), RemziKitabevi-İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

5

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ2

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

0

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ3

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

0

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ4

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

5

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ5

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

0

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ6

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ7

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

0

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

ÖÇ8

1

1

1

1

2

3

4

3

3

3

2

3

3

0

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

3

3

5

2

5

3

2

                                  

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek