SHM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ SHM203 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. F.Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Genel olarak bu derstte; psikososyal faktörlerin , fiziksel sağlık ve hastalıkta çeşitli açılardan nasıl etkili olduğu ve önemi anlatılmaktadır. Sağlığı yükselltici uygulamaların yanısıra, hastalıktan konrunmayı, iyi- oluş halini sürdürmede ve hastalığın tedavisinde psikolojik faktörlerin biomedikal yaklaşıma nasıl entegre edilmesi nin önemi ve bunun gerekliliği ve sağlık hizmetlerinin irdelenerek geliştirilmesi konularında bilgilendirmeyi, öğrencinin kendi sağlık davranışları konusunda içgörü kazanmasını amaçlar
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencinin kazanımları: ÖÇ-1) Sağlık psikolojisinin diğer disiplinlerden farklılığı ve benzer yönlerini bilir, Sağlık psikolojisinin çalışama alanları konusunda bilgilidir. ÖÇ-2) Kendi yaşam alışkanlıklarından dolayı, psikolojik faktörlerin kendi sağlığını nasıl etkileyeceğine dair içgörü kazanır. ÖÇ-3) Psikososyal faktörlerin, sağlık ve hastalıktaki önemi ve nasıl etkilediğini bilir. Çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemi konusunda bilgilidir. Araştırma yöntemleri, kuram ve uygulamalardan yola çıkarak Psikolojik faktörlerin iyi oluş halinin sürdürülmesi ya da hastalığın iyileşmesini nasıl hızlandıracağını öğrenir. ÖÇ-4) Yaşam olaylarının insan sağlığında önemini kavrar. Koruyucu sağlık alanında staretejileri bilir. Bedensel sağlık tehdit edildiğinde olası olumsuz sonuçlarından psikososyal krizi tanır. ÖÇ-5) Biyopsikososyal yaklaşımın uygulamada önemini kavrar.Psikolojik yaklaşımın biyomedikal modele entegre ed,lmesinin önemini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bir Bilim Dalı olarak psikoloji
2. Hafta Sağlık Psikolojisinin tanımı ve gelişimi
3. Hafta Sağlık, hastalık kavramı
4. Hafta Sağlığın Korunması ve Geliştirlmesi
5. Hafta Sağlık Eğitimi
6. Hafta Genel olarak iletişim ve kişiler arası iletişim (Sağlık Ekibinin İletişimi)
7. Hafta Hasta - sağlık ekibi iletişimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Stres kavramı, Kuramsal Yaklaşım
10. Hafta Stres ve sağlık, hastalık ilişkisi
11. Hafta Stresle başa çıkma – Sosyal Destek
12. Hafta Travmatik Yaşam Deneyimleri
13. Hafta Bedensel Sağlığın Tehdit Edilmesi
14. Hafta Kronik Ağrı Sendromu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Baltaş Z. (2000) “Sağlık Psikolojisi” Remzi Kitapevi, İstanbul. 2) “Sağlık Psikolojisine Giriş”, (1999) Ü. Okyayuz (Ed.) Psikologlar Derneği Yayınları. No:19 Ankara. 3) Sarafino E.P. (1990) Health Psychology, Biopsychosocial Interactions. New York, John Wiley & Sons. 4) Bozkurt, SG. (2002) “Stres ve Sağlık Psikolojisi”. Ayvaşık B., Sayıl M. (Eds.), “Psikolojiyi Anlamak”, Türk Psikologlar Derneği Yay. No:23, 491-525, Ankara. 5) Ogden JANE. (2016) Sağlık Psikolojisi. 5.Basım
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

2

 

3

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

3

 

4

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

3

 

3

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

2

 

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

3

 

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek