FTT109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MASAJ FTT109 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 32 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Kemal ÖZÖZLÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Fizyoterapi öğrencilerinin Tıbbi hizmetlerde/ fizyoterapide rehabilitasyon amaçlı masaj bilgilerini edinmek ve uygulamak
Dersin İçeriği Masaj: sinir ve kas dokusunu ve genel dolaşımı etkilemek amacıyla, elle veya bir alet yardımıyla vücut dokularına yapılan bir grup sistematik ve bilimsel uygulamaları belirtmek için kullanılan bir tekniktir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1)Yaşlı Bakım öğrencilerine tedavi edici sağlık hizmetlerinden masaj uygulamalarını öğretmek ÖÇ-2) Yaşlı Bakım öğrencilerine rehabilitasyon hizmetlerinden masaj uygulamalarını öğretmek ÖÇ-3) Yaşlı Bakım öğrencilerine, sakatlanan ve iş gücün kaybeden hastalara fizyoterapist eşliğinde masaj uygulamalarını yürütmesi ÖÇ-4) Uygulama alanları ÖÇ-5) Vücudun değişik bölgelerine masaj uygulamaları
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Masajn tarihi, masörün kimliği, meslek etiği
2. Hafta Klasik masajda temel hareketler
3. Hafta Klasik masajın ilkeleri
4. Hafta Masör- masözün hazırlığı
5. Hafta Masajda kullanılan ara maddeler
6. Hafta Masajın planlaması(süre, frekans seçimi)
7. Hafta Klasik masajın organizmaya etkileri( fiziksel, fizyolojik, psikolojik)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Klasik masajın uygulanabilirliği durumları, Klasik masajın uygulanmayacağı haller ve durumlar
10. Hafta Klasik masajın uygulanmayacağı haller ve durumlar
11. Hafta Klasik masaj uygulamaları , omurga yanı, kanat kası, kalça kasları, omurga yanı üst sırt kasları vs
12. Hafta Üst ekstremite masajı(pratik uygulama)
13. Hafta Karın, alt ekstremite masajı
14. Hafta Spor masajı, hazırlık dönemi, ara dönem, aktivite sonrası
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Klasik masaj(dinlendirme, tedavi, spor masajı) Ekin basın yayın dağıtım 2008 BURSA FZT. OĞUZ KANBİR 2.Spor masajı teori ve uygulama Bağırgan yayınevi 2001 ANKARA UZM.FZT. MERAL HAZIR
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek