FTT108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ORTEZ-PROTEZ VE REHABİLİTASYON FTT108 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 28 18 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan UZUNKULAOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye ortez ve protezin ne olduğunu , nasıl ve ne amaçla yapıldığını, hangi hastalarda hangi tip protez ve ortez kullanıldığını; bu cihazları hastaların nasıl kullanacağının bilgilendirilmesi konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Ortez ve protezin ne olduğunu öğrenirler. ÖÇ-2) Alt,üst ekstremite ve omurgada hangi ortezlerin kullanıldığını öğrenirler. ÖÇ-3) Ortez ve protez rehabilitasyonunda neler yapıldığını öğrenirler. ÖÇ-4) Ortez ve protez kullanan hastalarda ev programında neler yapıldığını öğrenirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ortez- protez tanımı
2. Hafta Temel mekanizmalar
3. Hafta Üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon
4. Hafta Alt ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon
5. Hafta Servikal ortezler-
6. Hafta Omuz askıları
7. Hafta Omurga ortezleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ortez kullanan hastalarda ev programı, Ortez kullanan hastalarda yürüyüş analizi
10. Hafta Ortez kullanan hastalarda yürüyüş bozuklukları,
11. Hafta Alt ekstremite amputasyon ve protezleri
12. Hafta Üst ekstremite amputasyon ve protezleri
13. Hafta Amputelerde pre-post-op komplikasyonlar
14. Hafta Ampute rehabilitasyon programı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1, Güneş Kitapevi , Ankara, 2000
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

3

2

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

2

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

3

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek