FTT108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ORTEZ-PROTEZ VE REHABİLİTASYON FTT108 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 28 18 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Tuğçe BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye ortez ve protezin ne olduğunu , nasıl ve ne amaçla yapıldığını, hangi hastalarda hangi tip protez ve ortez kullanıldığını; bu cihazları hastaların nasıl kullanacağının bilgilendirilmesi konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği İnsan vücudunda meydana gelen hastalıklar, hastalıklar sonrası oluşabilecek engellerin önlenmesi ya da tedavisinde; doğuştan gelen engellerin ve fonksiyon bozukluklarının azaltılması veya tedavisinde kullanılmak üzere üretilen yardımcı cihazların uygulama prensipleri öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Ortez ve protez hakkında bilgi sahibi ve bunları kullanabilme becerisine sahip olur. ÖÇ2- Alt,üst ekstremite ve omurgada hangi ortezlerin kullanıldığı hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. ÖÇ3- Ortez ve protez rehabilitasyonunda neler yapıldığı hakkında bilgi, beceri ve bunları uygulamada gerekli yeterliliğe sahip olur. ÖÇ4- Ortez ve protez kullanan hastalarda ev programını uygulamada bilgi ve beceri sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ortez ve proteze giriş, tanımlar
2. Hafta Ortez ve protezlerde temel mekanizmalar
3. Hafta Üst ekstremite ortezleri
4. Hafta Üst ekstremite ortezleri
5. Hafta Alt ekstremite ortezleri
6. Hafta Alt ekstremite ortezleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Servikal ortezler
9. Hafta Omurga ortezleri
10. Hafta Ortez kullanan hastalarda yürüme analizi
11. Hafta Ortez kullanan hastalarda rehabilitasyon
12. Hafta Alt ve üst ekstremite amputasyonları
13. Hafta Üst ve alt ekstremite ortezleri
14. Hafta Tüm omurga ortezleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1, Güneş Kitapevi , Ankara, 2000
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek