FTT202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KLİNİK UYGULAMA FTT202 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 336 300 116 780 14 26

Ders Sorumluları Öğr.Gör.R.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların ve ısıtıcı ajanların tanımını, kullanım endikasyon ve kontrendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını hakkında gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı; kas ve iskelet sistemi hastalıklarında rehabilitasyonun nasıl yapıldığının öğrenilmesini ve bunların klinik pratik uygulamalarını öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile spesifik kas ve iskelet sistemi hastalıklarında rehabilitasyon uygulamaları öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanların ne olduğu ve klinik uygulaması konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ2- Yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanların nasıl uygulanacağı, hangi hastalara uygulamanın yapılacağı, hangi hastalara yapılmayacağı ve klinik uygulamalar konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ3- Elektroterapinin ne olduğu, neleri kapsadığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ4- Elektroterapi ajanların nasıl uygulanacağı, hangi hastalara uygulamanın yapılacağı, hangi hastalara yapılmayacağı ve klinik uygulamaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ5- Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında yapılacak olan rehabilitasyonu uygulamada bilgi ve beceri sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sıcak uygulamalar
2. Hafta Soğuk uygulamalar
3. Hafta Elektroterapi
4. Hafta Artroplastiler, artroplastilerde fizik tedavi ve rehabilitasyon
5. Hafta Kırıklar, kırıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon
6. Hafta Osteoporoz, osteoporozda fizik tedavi ve rehabilitasyon
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Romatizmal hastalıklar, romatizmal hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon
9. Hafta Osteoartrit, osteoartritte fizik tedavi ve rehabilitasyon
10. Hafta Spondiloartropatiler, spondiloartropatilerde fizik tedavi ve rehabilitasyon
11. Hafta Ankilozan spondilit, ankilozan spondilitte fizik tedavi ve rehabilitasyon
12. Hafta Fibromiyalji, miyofasial ağrı sendromu; fibromiyalji, miyofasial ağrı sendromunda fizik tedavi ve rehabilitasyon
13. Hafta Tendinitler, tendinitlerde fizik tedavi ve rehabilitasyon
14. Hafta Hemipleji, hemiplejide fizik tedavi ve rehabilitasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1, Güneş Kitapevi , Ankara, 2000 DeLisa JA. (çeviri editörü Arasıl T) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve uygulamalar, Güneş Kitapevi , Ankara, 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek