FTT106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KİNEZYOLOJİ FTT106 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 24 10 90 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Remzi Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye vücudumuzu oluşturan eklemlerin hareket analizi, egzersizin tanımlanması, egzersizin vücudumuza kazandırdıkları, postür analizi ve postür bozuklukları, eklem kısıtlılıkları, immobilizasyonun tanımı ve etkileri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Vücutta bulunan eklemlerin yapısı, hareket anındaki pozisyonları ve diğer eklem ve vücut parçaları ile olan etkileşimleri ile egzersiz, yürüyüş esnasında vücut parçalarının hareketleri öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Kas – iskelet sistemi anatomisi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi ve bunları kullanabilme becerisine sahip olur. ÖÇ2- Vücuttaki eklemlerin hangi harekette nasıl hareket ettiklerini, yapılarını ve oluşan problemlerde nasıl bir yaklaşım sergilenmesi hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. ÖÇ3- Egzersizin vücuda etkileri ve egzersiz tedavisi hakkında bilgi, beceri ve bunları uygulamada gerekli yeterliliğe sahip olur. ÖÇ4- Kas – iskelet sistemi rahatsızlıkları hakkında bilgi sahibi olma ve bu rahatsızlıklarda gerekli fizyoterapi tekniklerini uygulamada bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ5- Kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarında değerlendirmede kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyomekanik ve kinezyolojiye giriş, tanımlar
2. Hafta Üst ekstremite kinezyolojisi
3. Hafta Üst ekstremite kinezyolojisi
4. Hafta Alt ekstremite kinezyolojisi
5. Hafta Alt ekstremite kinezyolojisi
6. Hafta Üst ve alt ekstremite kinezyolojisi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Servikal omurga biyomekaniği ve kinezyolojisi
9. Hafta Lumbal omurga biyomekaniği ve kinezyolojisi
10. Hafta Tüm omurga biyomekaniği ve kinezyolojisi
11. Hafta Postür
12. Hafta Egzersiz fizyolojisi
13. Hafta İmmobilizasyon ve olumsuz etkileri
14. Hafta Yürüyüş
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel ve Uygulanan Kinezyoloji. Nafiz Akman, Metin Karataş (editörler), Haberal Eğitim Vakfı, 2003.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek