FTT205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇOCUK HASTALIKLARI REHABİLİTASYONU FTT205 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 28 20 28 90 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Gör.Elzem BOLKAN GÜNAYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; çocuk hasta rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıkların olduğunu ve bu hastalıkların hastanın fonksiyonel durumunu nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi, sağlık durumunun fiziksel boyutunun değerlendirilmesi, bununla yakın ilişkisi içinde olan yaşam kalitesini değerlendirmeyi ve bu alandaki rehabilitasyon çalışmalarının nasıl yapıldığının öğrenilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Çocuk hastada nörolojik, ortopedik ve romatolojik hastalığı olan bir kişinin fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon düzeyine ulaşması için yapılan rehabilitasyon çalışmaları öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Çocuğun büyüme ve gelişmesinin nasıl olduğu hakkında bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ2- Çocuk hastaya nasıl yaklaşılacağı konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ3- Çocuk hastada egzersizlerin ne olduğu konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ4- Nörolojik hastalıklar kapsamındaki hastalıklarının her birinde rehabilitasyonunda neler yapıldığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ5- Nörolojik rehabilitasyon kapsamında karşılaşılan komplikasyonların neler olduğu konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ6-Nörolojik hastaların rehabilitasyonunda ortez ve yürümeye yardımcı cihazların neler olduğu konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Büyüme ve gelişme
2. Hafta Büyüme ve gelişme
3. Hafta Serebral palsi
4. Hafta Serebral palsi
5. Hafta Serebral palsi
6. Hafta Çocukta nörofizyolojik egzersizler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Nöromuskuler hastalıklar
9. Hafta Nöromuskuler hastalıklar
10. Hafta Polio-Ataksi-Menenjit-Hidrosefali
11. Hafta Polio-Ataksi-Menenjit-Hidrosefali
12. Hafta Polio-Ataksi-Menenjit-Hidrosefali
13. Hafta Serebral palsi, nöromuskuler hastalıklar
14. Hafta Çocukta nörofizyolojik egzersizler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 2, Güneş Kitapevi , Ankara, 2000 DeLisa JA. (çeviri editörü Arasıl T) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve uygulamalar, Güneş Kitapevi , Ankara, 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ6

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek