SHM101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ FİZİK SHM101 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 42 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Muhammet TEKŞEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu derste fiziğin temel ilkelerini ve yasalarını kavrayarak biyolojik ve tıbbi olayların temelinde bu ilke ve yasaların işlediğini anlayabilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Fiziğin alt bilim dallarının temel kavramları, ilkeleri ve yasaları, Tıbbi ve Biyolojik sistemlerle bu kavramların, ilkelerin ve yasaların ilişkisi, Geleceğin multidisipliner bilim dalı Nanobiyoteknoloji’de tıbbi fiziğin konumu ve önemi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Bilimsel düşünme yeteneğini geliştirme. ÖÇ2- Matematiksel düşünme yeteneğini geliştirme. ÖÇ3- Biyolojik olayların ve sistemlerin temelindeki fiziksel yasaları kavrama. ÖÇ4- Temel fizik kavramlarını anlama ve Tıbbi uygulamalardaki kullanımını kavrama. ÖÇ5- Tıbbi Fiziğin gelecekteki konumunun kavranması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi Fiziğin Tarihi ve Temelleri
2. Hafta Mekanik Temel Kavramlar ve Hareket
3. Hafta İş, Güç, Enerji, Isı Kavramlarının Temeli
4. Hafta Maddenin mekanik özellikleri ve Akışkanlar Fiziğinin Tıbbi Uygulamaları
5. Hafta Elektrik Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
6. Hafta Manyetizma Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Elektromanyetizma Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
9. Hafta Optik Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
10. Hafta Ses Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
11. Hafta Radyasyon Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
12. Hafta Kuantum Fiziğinin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
13. Hafta Hesaplamalı Fiziğin Temelleri ve Tıbbi Uygulamaları
14. Hafta Nanobiyoteknoloji’de Tıbbi Fiziğin Konumu ve Önemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar PEHLİVAN, F. Tıbbi Fizik, Ankara: Pelikan Kitabevi, 2015. PEHLİVAN, F. Biyofizik, 9. Baskı, Ankara: Pelikan Kitabevi, 2017. GÜNER, Z. Tıp ve Biyoloji Öğrencileri için Fizik I-II, Beta Yayınları, 1986. DAVIDOVITTS, P.: Physics in Biology and Medicine, Third Ed, Academic Press, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ-1

4

4

1

3

3

3

3

1

1

1

3

1

2

2

1

4

4

5

4

4

5

3

3

1

4

3

2

3

3

2

2

ÖÇ-2

3

2

0

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

2

1

1

2

3

3

1

2

1

2

2

2

1

ÖÇ-3

3

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

0

1

0

2

0

0

1

1

1

0

1

3

2

2

2

0

2

2

2

2

ÖÇ-4

3

3

4

4

3

2

1

3

3

2

2

0

1

2

3

2

2

1

1

1

0

2

3

1

1

2

0

2

2

4

2

ÖÇ-5

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

2

1

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek