FTT104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HİDROTERAPİ-BALNEOTERAPİ FTT104 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 20 14 90 3 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Saime AY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hidroterapi ve balneoterapi tanımlarını, yöntemlerini, etki mekanizmalarını ve hangi hastalıklarda uygulanması gerekliliğini öğretmek
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.Hidroterapi ve balneoterapi yöntemlerininin etki mekanizmalarını bilmek ÖÇ2.Bu yöntemlerin alt başlıkları hakkında bilgi sahibi olmak. ÖÇ3.Kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan yöntemlerin uygulamasını yapabilmek ÖÇ4.Endikasyon ve kontraendikasyonları bilmek ÖÇ5. Seçilmiş hasta grubuna uygun su içi programı yaptırabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hidroterapi ve balneoterapinin tanımı
2. Hafta Balneoterapi yöntemleri
3. Hafta Termomineral su banyolarının etki mekanizmaları
4. Hafta Peloidlerin tanımı ve etkileri
5. Hafta Kükürtlü sular
6. Hafta Radonlu sular
7. Hafta Karbondioksitli sular
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bikarbonatlı sular, sülfatlı sular
10. Hafta Eser elementli sular
11. Hafta İçmeceler ve doğal mineralli sular
12. Hafta Akuaterapi tanımı
13. Hafta Su içi egzersizler
14. Hafta Talassoterapi yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr.zeki Karagülle. Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı 2002, Nobel Tıp Kitabevi Prof.Dr.Nafiz Akman .Hidroterapi ve akuatik rehabilitasyon : ders kitabı. Haberal Vakfı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

ÖÇ3

 

2

2

 

 

 

 

1

 

 

4

2

5

4

1

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2

ÖÇ5

3

3

2

 

 

 

 

1

 

 

5

4

4

3

1