FTT110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ I FTT110 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 46 18 120 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan UZUNKULAOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların ve ısıtıcı ajanların tanımını, kullanım endikasyon ve kontrendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını hakkında gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.Yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanların ne olduğunu öğrenir. ÖÇ2.Yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanların nasıl uygulanacağını, hangi hastalara uygulamanın yapılacağı, hangi hastalara yapılmayacağını öğrenir. ÖÇ3.Elektroterapinin ne olduğunu, neleri kapsadığını öğrenir. ÖÇ4.Elektroterapi ajanların nasıl uygulanacağını, hangi hastalara uygulamanın yapılacağı, hangi hastalara yapılmayacağını öğrenir. ÖÇ5.Uygulanan cihazların komplikasyonlarını öğrenirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Isının fizyolojik özellikleri
2. Hafta Yüzeysel ısı veren ajanlar-hot pack –parafin-infraruj- ultraviyole
3. Hafta Fluidoterapi
4. Hafta Derin ısı veren ajanlar ultrason
5. Hafta kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi
6. Hafta Soğuk uygulama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Elektroterapinin tanımı , Elektrofizyolojik temel bilgiler
9. Hafta Doğru akım-Galvanik akım, Fonoforez –iyontoforez
10. Hafta Alçak frekanslı akımlar
11. Hafta Orta frekanslı akımlar
12. Hafta Diyadinamik akımlar
13. Hafta Vakum tedavisi
14. Hafta Elektrik stimülasyonu , Transkütan elektrik sinir stimülasyonu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1, Güneş Kitapevi , Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ-1

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-2

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-3

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-4

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-5

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek