STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJ UYGULAMALARI STJ101 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yüzeysel (hotpack,Parafin, Ultraviole) Isıtıcıları Kullanma Bilgi ve Becerisi
2. Hafta Soğuk Uygulama Bilgi ve Becerisi
3. Hafta Elektroterapi Uygulama Bilgi ve Becerisi
4. Hafta Masaj Uygulama Bilgi ve Becerisi
5. Hafta Hidroterapi Uygulama Bilgi ve Becerisi
6. Hafta Derin Isıtıcılar (KDD, Ultrasyon)
7. Hafta Hasta ile İletişim
8. Hafta Egzersiz Uygulamaları
9. Hafta Teorik ve Pratik Bilgilerin Hasta Tedavisinde Kullanma Becerisi
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi