FTT112


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ FTT112 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 16 30 1 1

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan UZUNKULAOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye sık karşılaşılan kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri ÖÇ-2) Osteoporoz, Osteoartrit, Romatoid artrit, ÖÇ-3) Ankilozan spondilit başta olmak üzere romatizmal hastalıklar, ÖÇ-4) Mekanik bel-boyun ağrıları, Disk hernileri, ÖÇ-5) Yumuşak doku hastalıkları, ÖÇ-6) Ortopedik, nörolojik hastalıklar hakkında genel bilgilendirme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri
2. Hafta Osteoporoz
3. Hafta Osteoartrit
4. Hafta Osteoartrit
5. Hafta Romatoid artrit
6. Hafta Romatoid artrit
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ankilozan spondilit
9. Hafta Mekanik bel ağrıları
10. Hafta Mekanik boyun ağrıları
11. Hafta Disk hernileri
12. Hafta Yumuşak doku hastalıkları
13. Hafta Ortopedik hastalıklar
14. Hafta Nörolojik hastalıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Cilt 1-2. Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal (editörler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ-1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-6

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek