FTT211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARDİYAK-PULMONER REHABİLİTASYON FTT211 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 28 20 28 90 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.R.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye kalp hastalığı ve/veya akciğer hastalığı olan bir bireyin kardiyopulmoner rehabilitasyon ihtiyacının belirlenmesi, rehabilitasyon programının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanacak hastalarda uygulanacak tedavi biçimleri ve rehabilitasyon yöntemleri öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Kardiak rehabilitasyonun temel prensiplerini kavrama, kardiak rehabilitasyonda kullanılan özel ölçme yöntemlerini hakkında bilgi ve beceri sahibi olma, kardiyak cerrahi sonrası rehabilitasyon programını uygulamada bilgi ve beceri sahibi olur. ÖÇ2- Miyokard enfarktüsü sonrası rehabilitasyon programını uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. ÖÇ3- Solunum fizyoterapisinde kullanılan özel ölçme yöntemlerini kavrama, bronşial drenaj tekniklerini uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. ÖÇ4- Kontrollü solunum tekniklerini uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. ÖÇ5- Pulmoner rehabilitasyonda sık kullanılan egzersiz tekniklerini uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dolaşım sistemi fizyolojisi
2. Hafta Kardiyak rehabilitasyonun tanımı ve temel prensipleri
3. Hafta Kardiyak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri
4. Hafta Kardiyak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri
5. Hafta Miyokard infarktüsünde kardiyak rehabilitasyon uygulamaları
6. Hafta Miyokard infarktüsünde kardiyak rehabilitasyon uygulamaları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kardiyak cerrahi sonrası rehabilitasyon
9. Hafta Pulmoner rehabilitasyon ve özel ölçme yöntemleri
10. Hafta Pulmoner rehabilitasyon ve özel ölçme yöntemleri
11. Hafta Postüral drenaj teknikleri
12. Hafta Kontrollü solunum teknikleri
13. Hafta Aerobik egzersizler
14. Hafta Miyokard infarktüsü ve kardiyak cerrahi sonrasında kardiyak rehabilitasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fiziksel tıp ve rehabilitasyon cilt 1-2 Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal (editörler).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek