FTT211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARDİYAK-PULMONER REHABİLİTASYON FTT211 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 56 20 90 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.R.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye kalp hastalığı ve/veya akciğer hastalığı olan bir bireyin kardiyopulmoner rehabilitasyon ihtiyacının belirlenmesi, rehabilitasyon programının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Kardiak rehabilitasyonun temel prensiplerini kavrama, Kardiak rehabilitasyonda kullanılan özel ölçme yöntemlerini kavrama, Kardiak cerrahi sonrası rehabilitasyon programını düzenleyebilme, ÖÇ-2) Miyokard enfarktüsü sonrası rehabilitasyon programını düzenleyebilme, ÖÇ-3) Solunum fizyoterapisinde kullanılan özel ölçme yöntemlerini kavrama, Bronşial drenaj tekniklerini uygulayabilme, ÖÇ-4) Kontrollü solunum tekniklerini uygulayabilme, ÖÇ-5) Pulmoner rehabilitasyonda sık kullanılan egzersiz tekniklerini uygulayabilme hedeflenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dolaşım sistemi fizyolojisi
2. Hafta Kardiyak rehabilitasyonun tanımı
3. Hafta Kardiak rehabilitasyonun temel prensipleri
4. Hafta Kardiak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri
5. Hafta Miyokard enfarktüsü rehabilitasyonu
6. Hafta Kardiak cerrahi sonrası rehabilitasyon
7. Hafta Pulmoner rehabilitasyonun tanımı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Solunum fizyoterapisinde özel ölçme yöntemleri
10. Hafta Bronşial drenaj teknikleri
11. Hafta Kontrollü solunum teknikleri
12. Hafta Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz teknikleri
13. Hafta Solunum fizyoterapisinde mekanik modaliteler
14. Hafta Fiziksel uygunluk ve aerobik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fiziksel tıp ve rehabilitasyon cilt 1-2 Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal (editörler).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY)  ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

4

2

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

3

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

2

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

4

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek