FTT203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON FTT203 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 28 50 28 120 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Gör.Elzem BOLKAN GÜNAYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; nörolojik rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıkların olduğunu ve bu hastalıkların hastanın fonksiyonel durumunu nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi, sağlık durumunun fiziksel boyutunun değerlendirilmesi, bununla yakın ilişkisi içinde olan yaşam kalitesini değerlendirmeyi ve bu alandaki rahabilitasyon çalışmalarının nasıl yapıldığının öğrenilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1.Nörolojik hastaya nasıl yaklaşılacağı ÖÇ2.Nörofizyolojik egzersizlerin ne olduğu ÖÇ3.Nörolojik hastalıklar kapsamındaki hastalıklarının her birinde rehabilitasyonunda neler yapıldığını öğrenirler. ÖÇ4.Nörolojik rehabilitasyon kapsamında karşılaşılan komplikasyonların neler olduğunu öğrenirler. ÖÇ5.Nörolojik hastaların rehabilitasyonunda ortez ve yürümeye yardımcı cihazların neler olduğunu öğrenirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nörolojik hastaya yaklaşım
2. Hafta Nörofizyolojik egzersizler
3. Hafta Denge bozukluklarında rehabilitasyon
4. Hafta Hemiplejik hastada fizik tedavi
5. Hafta Travmatik beyin yaralanmalarında fizik tedavi rehabilitasyon
6. Hafta Omurilik yaralanmalı hastada fizik tedavi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Nöromuskuler hastalıklarda fizik tedavi
9. Hafta Periferik sinir yaralanmalarında fizik tedavi
10. Hafta Multipl Sklerozlu hastada fizik tedavi rehabilitasyon
11. Hafta Parkinsonlu Spastisite ve fizik tedavi hastada fizik tedavi rehabilitasyon
12. Hafta Nörojenik mesane, Nörojenik barsak
13. Hafta Basınç ülserleri
14. Hafta Nörolojik hastalıklarda ortez ve yürümeye yardımcı cihazlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 2, Güneş Kitapevi , Ankara, 2000 DeLisa JA. (çeviri editörü Arasıl T) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve uygulamalar, Güneş Kitapevi , Ankara, 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ-1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek