FTT201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ II FTT201 Fizyoterapi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 50 14 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Kağan YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların tanımını, kullanım endikasyon ve kontrendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını, masajın ne olduğu, elle uygulanan tedavi yöntemlerinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığı hakkında gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Manyetik alan tedavisi, Elektroakapunktur, Lazer, Biofeedback, Servikal ve lomber traksiyon tedavisinin ve pnömotik kompresyon sistemlerinin ne olduğunu, ÖÇ2.Nasıl uygulanacağını, ÖÇ3.Hangi hastalara uygulamanın yapılacağını, ÖÇ4.Hangi hastalara uygulamanın yapılmayacağını öğrenir. ÖÇ5.Masaj tedavisinin ve maniplasyon mobilizasyon tedavisinin ne olduğunu ve hangi hastalara uygulamanın yapılacağını öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Manyetik alan tedavisi
2. Hafta Elektroakupunktur
3. Hafta Lazer tedavisi
4. Hafta Klasik masaj ve etki mekanizmaları
5. Hafta Bölgelere uygulanımı
6. Hafta Bağ dokusu masajı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sporcu masajı, Lenf drenajı
9. Hafta Pnömatik kompresyon sistemleri,
10. Hafta Manuplasyon-mobilizasyon
11. Hafta Biofeedback
12. Hafta Servikal traksiyon uygulaması ve pozisyonlama
13. Hafta Lomber traksiyon uygulaması ve pozisyonlama
14. Hafta Bölgesel kas iskelet sistemi hastalıklarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1, Güneş Kitapevi , Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ-1

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-2

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

ÖÇ-5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

0

1

2

3

1

2

1

3

2

1

3

0

1

0

0

5

5

3

1

* Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek