TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili II TUR102 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 - 2

Ders Sorumluları Okt.Mustafa YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Dilinin özelliklerini kavratma, kurallarını öğretme, dilbilgisi eğitimini kazandırma, okuduğunu anlama,yazma ve konuşma becerilerini kazandırma amacıyla okutulan bir derstir.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin ve dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlayan ana derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Türkçe diline ait kural ve özelliklere hakim olma - Sosyal ve iş ilişkilerinde iyi ve doğru iletişim kurabilme - Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yapabilme becerisi kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlatım özellikleri:Sözlü anlatım-yazılı anlatım
2. Hafta Metin oluşturma(Bir metni oluştururken doğru tümcelerin nasıl kurulacağı, anlatılmak istenene göre bu tümcelerin nasıl ilişkilendirileceği, metin içinde düşüncelerin nasıl sıralanacağı, etkileyici bir metnin nasıl oluşturulacağı, kuralları ve örnekleri ile açıklanır)
3. Hafta Plan;paragraf kurma, anlatım biçimleri
4. Hafta Anlatım türleri; sözlü, anlatım
5. Hafta Tek kişilik sözlü anlatım türleri
6. Hafta Sunu(Brifing), Konferans, Seminer
7. Hafta Toplu anlatım türleri; Açık oturum-Panel-Forum
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sempozyum-Söyleşi-Grüşme(Mülakat)-Tartışma-Münazara
10. Hafta Yazılı anlatım türleri
11. Hafta Rapor ve rapor yazma teknikleri, rapor türleri(inceleme-denetleme-araştırma raporu)
12. Hafta Makale-Deneme-Köşe yazısı
13. Hafta Eleştiri-Bilimsel makale
14. Hafta Çeşitli ortamlarda dilin kullanım uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

-