ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Bilgisi II(İngilizce II) ING102 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Okt.Tuğba ÜLGER BABAYİĞİT
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin farklı dallarda kelime bilgilerinin artırılması, konuşma ve yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmalarının sağlanması ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İngiliz dilinin özelliklerini ve kurallarını öğreten, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerisi kazandıran derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Dersi alıp başarılı olan öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilir. 2) Önemli bir diğer parçası olan konuşma bölümü ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanır. Sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olurlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Time and condition clauses with future reference –I
2. Hafta Time and condition clauses with future reference-II
3. Hafta Expressions of time and preference; want, expect, love, bear etc.
4. Hafta Afterwards, after, until, as far as etc; phrases with time
5. Hafta Forming the passive
6. Hafta Reasons for using the passive; the agent
7. Hafta Causative get and have, get and have got, compound nouns
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Reported speech-I
10. Hafta Reported speech-II
11. Hafta -İng forms and infinitives after verbs and prepositions
12. Hafta -ed and –ing adjectives; say,tell, talk, discuss, speak
13. Hafta Comperative and superlative adjectives, order of adjectives, compound adjectives
14. Hafta Comparisons, so and such; too, very, snough, quite, rather etc
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans,V.,FCE Use Of English 2
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

    3