ADL104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Büro Yönetim Teknikleri ADL104 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar It contains management, management theories and office management, the functions of the office management, automation systems, ergonomic office designs, communication in offices, time management, filing and archive services, information and document management, stress management, office management techniques, business and professional ethics in offices.
Dersin Amacı Bu dersi başaran öğrencilere, mesleğini uygulayacağı büro ve büro yönetimi hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır. Büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri, büro yönetim fonksiyonlarını, zaman, toplantı ve stres yönetimini, büro yönetim tekniklerini, dosyalama ve arşiv sistemlerini ve mesleki etik değerleri öğrenerek başarılı bir şekilde büro iş ve işlemlerini yürütebilir.
Dersin İçeriği Yönetim, yönetim kuramları ve büro yönetimi, büro yönetiminin fonksiyonları, otomasyon sistemleri, bürolarda iletişim, zaman yönetimi, dosyalama ve arşiv hizmetleri, bilgi ve belge yönetimi, stres yönetimi, büro yönetim şekilleri, büroların ergonomik tasarımı, bürolarda iş ve meslek etiği, vb. konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yönetim ve büro yönetimiyle ilgili kavramları analiz edebilir. Büro yönetim fonksiyonlarını bilir ve uygular, İş planlarını yaparak önceliklerini belirleyebilir. Örgütün yapısına göre büro yönetiminde kullanılabilecek teknikleri bilir ve iş analizleri yapabilir. Zamanını etkin kullanarak, işleri iyi planlayarak ve adaletli davranarak büroda stresli ortamlara izin vermez. Otomasyon ve bilişim sistemlerini bilir. Dosyalama, yazışma ve arşiv hizmetlerini bilir ve uygular. Mesleğinde dürüst ve etik davranır. Çalışma yaşamında daha verimli ve daha başarılı hizmetler vermenin yollarını tartışır ve araştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hakan Koç, Melih Topaloğlu: Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler / Fikret Ceylan : Büro Yönetimi Teknikleri / Muharrem Tuna, Ayşen Tuna: Büro yönetimi ve İletişim Teknikleri / Özlem Şakar, Nazife Küçükaslan: Büro Yönetimi / Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar: Çağdaş Büro Yönetimi / Nuran Öztürk, Ünver Ünlü: Büro Yönetimi / Ramazan Göral: Büro Yönetiminde İletişim / Nihat Aytürk: Çağdaş Büro Yönetimi ve Sekreterlik / Bekir Sıtkı Erki: Büro Yönetimi (Hacettepe Üniversitesi Ders Notları).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

   3

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

    3

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

 

 

 

 

 

    4