TAR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TAR101 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*2 24 - 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Oğuz KALELİOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere; Atatürk’ün siyasi ve askeri dehası- milli mücadele dönemi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders temel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma evresinden, Atatürk’ün ölümüne kadar süren dönemin tarihsel bir analizini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Mensup olunan milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenmek suretiyle gurur ve güven duygularını kazanma - Mücadele azmini tanıma - İçinde yaşadığımız dönemde ülkemiz tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk’ün hayatı ve askeri dehası
2. Hafta I.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi
3. Hafta İşgaller ve Kongreler
4. Hafta TBMM’nin açılması ve milli ordunun teşkili
5. Hafta İç İsyanlar
6. Hafta Cephelerin Açılması ve Yunan Ordusu’nun ilerlemesi, Sakarya ve Büyük Taarruz
7. Hafta Sevr-Lozan Anlaşması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Cumhuriyetin ilanı ve iç isyanlar
10. Hafta Saltanatın ve hilafetin kaldırılması
11. Hafta Atatürk ilkeleri
12. Hafta İnkılapların İncelenmesi
13. Hafta Atatürk’ün dış politikası
14. Hafta İzmir suikastı, Atatürk’ün ölümü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar YÖK’ün Atatürk İlkeleri I-II Kaynak Kitapları,Nutuk, Gn.Kurmay Bşk’lığı Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

    4

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

  4

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4