ADL207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Usül Hukuku Bilgisi ADL207 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Fulya KORKMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ceza usul hukuku dersinin amacı, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ceza usul hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Ceza usul hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları ve uygulama alanı konularında temel düzeyde bilgi sahibi olma 2-İnsan hakları kavramını, ceza usul hukuku içinde değerlendirebilme, adil yargılama kavramının önemini fark etme ve bu yönde uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirme yapabilme, yabancı ülke örnekleri ile karşılaştırabilme, konuyu evrensel ölçülerde tartışabilme alt yapısına sahip olma, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline bağlı doğacak sonuçlar hakkında öngörülü olabilme. 3-Ceza usul hukukunda, bir dava dosyasının hazırlanma, ceza yargılamasının yürütülme ve sonuçlandırılma safhaları hakkında bilgi sahibi olma, bu konu ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap verebilme yetkinliği kazanma. 4-Teşkilat yapısını öğrenme, bir sorunun çözümü için doğru adrese başvuru yapabilme imkanı verecek genel düzeydeki bilgiye sahip olma 5-Ceza yargılamasına katılan kişiler, süreç içinde yürütülen işlemler ve süreler hakkında bilgi sahibi olma. Yargı kararlarını temel düzeyde tahlil edebilme. 6-Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için delillerin toplanması, değerlendirilmesi yöntemlerini öğrenerek konu ile ilgili bir çalışmayı üstlenebilecek beceriyi kazanma 7-Bilgi ve iletişim teknolojilerini ceza usul hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme 8-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme kararlılığına erişme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bahri ÖZTÜRK, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, 2018
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

  3

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

ÖÇ-2

 3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

ÖÇ-5

 3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

     4

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 3