ADA205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni Hukuk Bilgisi II(Miras ve Eşya Hukuku) ADA205 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi F. Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dar anlamda medeni hukukun ilgilendiği kavram, konu ve sorunlar hakkında genel düzeyde bilgi edindirmek ve farkındalık yaratmaktır
Dersin İçeriği Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte karşılaşabileceği durum ve yaşayabileceği ilişki ve sorunlarla ilgilenen, özel hukukun en temel alanı kabul edilen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Medeni hukukun, özel hukuktaki önemini, diğer hukuk dalları ile olan yakın ilişkisini kavrar. Günlük hayatta karşılaşılan sorunları medeni hukukun ele aldığı konular içine yerleştirme ve genel düzeyde çözüm önerebilme becerisi kazanma. 2) Medeni hukukun kaynaklarını değerlendirme, bunları somut olaylarda nasıl kullanacağını öğrenme becerisi geliştirme. 3) Hak kavramını tanımlar, hakkın kazanılması ve kullanılması yollarını bu hususta iyi niyet ve dürüstlük ilkelerinin işlevlerini pratik çözümleme yetisi ile birlikte öğrenme. 4) Zilyetlik kavramını, kazanılması, kaybedilmesi ve korunması yollarını öğrenme, konu ile ilgili doğan uyuşmazlıklar hakkında genel düzeyde değerlendirme yapabilme becerisi kazanma 5) Tapu sicilini tanıma, unsurlarını öğrenme, tapu siciline hakim olan ilkeleri kavrama. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin teorik bilgileri pratikte kullanabilme yetisi elde etme 6) Mülkiyet kavramını, mülkiyetin kazanılması ve kaybedilmesi yolları hakkında temel düzeydeki bilgileri edinme 7) Sınırlı ayni hak kavramını, mülkiyetten farkını ve sınırlı ayni hak çeşitlerini öğrenme, konu ile ilgili kıyas yapabilme, günlük hayatta karşılaşılan sorunlar bakımından çözüm yolu gösterebilme 8) Miras hukukunun ana kavramlarını tanıma, mirasçıları, miras hukukuna hakim olan temel ilkeleri kavrama. Konu ile ilgili kendisine danışanlara yardımcı olabilecek düzeyde temel bilgiye sahip olma, sorunu tartışabilme becerisi kazanma 9) Mirasın geçmesi, paylaşılması konularında temel düzeyde bilgi sahibi olma 10) Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincini edinme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş-Kaynak eser takdimi-Miras hukukunun ana kavramları
2. Hafta Mirasçılar-Yasal mirasçılar-Atanmış mirasçılar
3. Hafta Ölüme bağlı tasarruflar
4. Hafta Mirasın geçmesi-Kazanılması-Paylaşılması
5. Hafta Eşya hukuku-Ayni haklar
6. Hafta Zilyetlik kavramı-Türleri
7. Hafta Zilyetliğin kazanılması-Kaybedilmesi-Korunması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tapu sicili
10. Hafta Mülkiyet kavramı- Kapsamı-Türleri
11. Hafta Sınırlı Ayni Haklar-İrtifak Hakları
12. Hafta Rehin hakları-İpotek
13. Hafta İpotek
14. Hafta Taşınır rehni-Teslime Bağlı rehin-Ticari işletme rehni
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Turgut AKINTÜRK/Derya Ateş KARAMAN; Medeni Hukuk, Beta Yayınları, Son Bası.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-2

   3

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-10

    3

 

 

 

 

    3